pondělí 29. dubna 2013

Skrytá historie lidstva (VIDEO)

Vynikající video, chcete-li se poučit a pobavit zároveň. :-)

Patrik

Petr Hynek: PRAVDA.001


Kdyby se teď lidem odhalila plná pravda,
většina z nich by to neunesla.
Vždyť žít po celá léta ve lži,
která je v zájmu všeobecné mystifikace
pokládána za jedinou a neochvějnou pravdu,
myšlení člověka transformuje natolik,
jako když do počítače nahrajete jiný software.
Jenomže člověk na rozdíl od počítačů
dokáže možná ještě svobodně myslet
a najít původní instalační soubor
základního operačního systému PRAVDA.001
A s tím programátoři softwaru LEŽ.666
zřejmě nepočítali, a tak jsou zoufalí,
o kolik najednou přicházejí uživatelů...
Pravda je osvobozující, i když to někdy trochu bolí.
Ale pak to stojí za to :-)

Petr Hynek

pondělí 22. dubna 2013

Vědění a poznání (stručně)

http://www.promitani.cz/tapeta.php/duha/
Tak jsem si dnes po delší době říkal, jak je zbytečné někomu něco vysvětlovat, aniž by měl s danou věcí vlastní zkušenost . Je to de facto k ničemu; každý má v mysli něco jiného. Vysvětlující člověk tam má pojem, tedy odraz nějaké zažité reality ve vědomí, zatímco ten druhý si tak nějak něco mylně dosazuje, tudíž se s prvním prostě a jednoduše nedorozumí. Ne, že bych tedy dnes měl nějaký konflikt - prostě mi to tak říkajíc docvaklo :-):

Můžete dítěti, co ještě nevidělo duhu vykládat, jak duha vypadá, ale nikdy mu nedáte ten prožitek, tu zkušenost. Z toho vyplývá, že vědění může být fajn, ale v porovnání s poznáním je jen pouhým odleskem. 

Patrik


Cenné dodatky 23.4.:

Petr Hynek: "Nikdy nepochopíme zcela druhého, pokud se tím druhým nestaneme, což je prakticky nemožné. Pouze absolutní láska nerozlišuje já a ty :-)"

Spiiidy: "(...) každý máme potřebu naše prožitky s někým sdílet :)"

MichalB: "Jedno či druhé jsou jen částí kompletu. Proto i těžko z pohledu kompletnosti posuzovat, co je má větší váhu, když je podstatou je osvojení si obojího."

Petr Hynek: Konečně jarooo...


Přišlo jaro a všichni vědí, co mají dělat.
Pupeny pučí, kytky kvetou, včelky opylují, zvířata se množí...
A někdo se prostě jenom tak vyhřívá na slunci.
Jako by s každým jarem něco nového vykvetlo i v nás.
Pokud tomu dáme prostor ve své mysli a ve svém srdci.

Tady je pár včerejších jarních záběrů:
Petr Hynek

Peter Russell: Prvenství Vědomí (VIDEO)

středa 17. dubna 2013

MichalB: Byli to jen primitivní domorodci

Včera večer v jednom dokumentárním pořadu "Nazca: tajemné obrazce" byla hned na začátku ironicky smetena možnost, že až desítky kilometrů dlouhé rovné linie rozhodně nejsou přistávací ranveje či naváděcí ukazatele pro létající objekty. Důvod? Na první pohled zcela logický. "Proč by mimozemšťané překonávající vzdálenosti vesmíru potřebovali dlouhou přistávací ranvej?"
hieroglyf starý nejméně 6000 let

Ve své nadutosti zcela opomněli možnost, že vůbec nemuselo jít o ranveje určené pro mimozemské dopravní prostředky.
Když to postavíme my, je to letiště, když to postavil někdo před námi, je to úcta primitivních kmenů bohům deště.

Jako logičtější se vědcům jeví, že přechod ze zobrazování zvířat a postav lidí (mimochodem s často vycházejícími paprsky z hlavy) na "jednodušší" linie a geometrické tvary byla laicky řečeno lenost či nechuť se dělat s něčím zajímavějším. Koneckonců šlo jen o uctění bohů, aby domorodcům na jejich pole seslali déšť. Bohové by se asi vděčností roztrhli nad rovnou "čárou".

V dokumentu mě přímo nadzvedlo ze židle, když badatelku a německou matematičku Marii Reicheovou, která obrazcům zasvětila celý život a doslova ho v oné oblasti prožila, vše vlastnoručně zadokumentovala a proměřila a pak vědátoři, kteří se tam ani neobtěžovali zajet podívat, její práci smetli někde při čaji o páté ze stolu jako blbost.
Marie Reichová objevila souvztažnosti mezi obrazci a hvězdami. Jako jednu z mnoha funkcí obrazců a celé plošiny označila kalendář, z kterého Nazcové věděli například, kdy mají zaset obilí, což pro ně bylo hlavním zdrojem obživy.
Netroufám si sám tvrdit, jaký účel tyto obrazce i plošina opravdu měly, ale myslím, že od každého něco a také se účel měnil podle doby vzniku konkrétního obrazce. Některé části byly kalendářem, jiné složením úcty k bohům. Další hvězdnou mapou a třeba i vizuálním ukazatelem pro ....


Autor: MichalB
Vystavil: Patrik

neděle 14. dubna 2013

Miroslav Zelenka: Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí


Snaha řešit problémy současnosti ve prospěch většiny lidí při pohledu na společnost zvenčí vede k orientaci na změnu systému, zejména změnu systému politické a ekonomické moci.
   Tyto teoretické úvahy samozřejmě mají smysl a je vhodné si vytýčit určitý atraktor, ke kterému by měla či mohla společnost směřovat. Problém, který vidím, spočívá v tom, že většinou není zohledňována kvalita a úroveň jednotlivých článků tohoto systému, tj. občanů, kteří by měli tento systém realizovat. Jak už jsem mnohokráte uvedl, žádný systém (byť sebelépe vymyšlený) nemůže fungovat, jestliže jeho jednotlivé články svou úrovní a kvalitou nedopovídají zvolenému systému, což bylo a je názorně vidět na konkrétních příkladech reálného socialismu i reálného kapitalismu, případně i dalších reálných ismů.

   Myslím, že nebudu v rozporu s názory většiny přemýšlejících lidí se svým názorem, že v současné době nepřevládají v naší společnosti lidé, kteří by byli schopni realizovat nový převratný a lepší systém. Tím nemyslím zavádění nového systému z pozice řídících sil společnosti, ale komplexní realizaci do všech detailů a jednotlivých částí společnosti. Na druhé straně však takoví lidé již tady jsou a není jich málo. Bohužel však málokdy jsou na místech či funkcích, ze kterých by měli rozhodující možnost ovlivnit zásadní změnu systému.

   Existuje tu však jedna zcela reálná možnost, která se již do určité míry realizuje a často úspěšně. Tito lidé s transformačním potenciálem se začínají sdružovat (ať už vědomě či nevědomě) a vytvářet minisystémy, které díky svému složení jsou již schopny fungovat na vyšší úrovni a mají transformační potenciál. Také by se daly označit jako ostrůvky pozitivní deviace. Tyto minisystémy stejně naladěných lidí mají celkem logicky tendenci navazovat kontakty s obdobnými systémy a zároveň se spojovat ve vyšší celky, i když si stále udržují svoji autonomnost. Kromě toho díky své úspěšnosti ve svých oborech činnosti, které mohou být velmi rozličné, mohou být a často jsou příkladem pro ostatní lidi, kteří by se rádi podíleli na změně společnosti.

   Tento faktor považuji za velmi významný, možná i nejvýznamnější pozitivní jev naší společnosti. Tyto minisystémy mají reálnou šanci prorůstat celou společností a ovlivňovat tak vývoj společnosti pravděpodobně daleko více a snadněji (i když bohužel asi ne rychleji), než pokusy změnit vše z jednoho centra, kde ještě ke všemu hrozí podstatně větší nebezpečí zneužití celého úsilí k prospěchu pouze jedné skupiny obyvatel.
   Pokud zde mluvím o společnosti, tak nemám na mysli pouze Českou republiku, ale podstatně širší rámec. Optimální by bylo, kdyby se tento fenomén projevoval alespoň v rozsahu většiny států Evropy (minimálně v první etapě).      

   Lidé, kteří jsou součástí těchto minisystémů, se do určité míry svým způsobem pohybují ve dvou realitách, které bývají někdy i poměrně dost odlišné. Jednou realitou je prostředí minisystému, kde je již vytvořeno mikroklima, které jim umožňuje chovat se pro ně přirozeným způsobem odpovídajícím jejich úrovni, kde se cítí svobodně, uvolněně a nepotřebují žádné mimikry a určitou ochranu před vnějším prostředím. Ve druhé realitě běžného prostředí makrosystému jsou do určité míry nuceni se chovat v souladu s tímto prostředím a přejímat některá jeho pravidla chování, která však již nedopovídají jejich přirozenosti.
   Jen málo jedinců má tu sílu, odvahu a možnost chovat se téměř zcela dle své přirozenosti i v prostředí makrosystému. Z těchto třech podmínek je asi nejdůležitější ta možnost se takto chovat, protože mnoho lidí prostě tuto možnost nemá vzhledem ke své rodině, práci, závazkům či jiným vztahům, pokud nechtějí ubližovat lidem, kteří jsou na nich nějakým způsobem závislí. Nejtěžší je pravděpodobně role rodičů a partnerů, kdy jejich „svobodná“ volba může mít negativní vliv na životní úroveň či psychickou pohodu na nich závislých lidských bytostí.

   Tato forma existence ve dvojí realitě, která není zcela nepodobná životu v reálném socialismu, působí na některé z nich stresujícím a traumatizujícím způsobem, který komplikuje jejich snahu o vyšší úroveň vlastního života a života blízkých. Markantní to bývá při péči a výchově dětí, nebo při péči o zdraví vlastní a zdraví blízkých. Příkladem je očkování, ale ústředním bodem zde není účinnost či bezpečnost očkování, ale svoboda volby, což platí i pro rozhodování o formách léčení některých nemocí.

   Zjevným problémem bývá jistá izolovanost těchto minisystémů. Jednotlivé minisystémy nevědí o těch druhých a obtížně navazují kontakty, protože se mnohdy bojí otevřít před „cizími“ lidmi a informovat je o jejich poněkud odlišné orientaci (není míněna sexuální orientace). V současné době neexistují či nejsou běžně dostupné formy vzájemné informovanosti o existenci jednotlivých minisystémů a celkem logicky nelze nic takového očekávat od mainstreamových médií, která se projevují jako ochránci a udržovatelé současného systému.

   Minisystémy transformačně naladěných lidí existují v mnoha podobách i zájmových oblastech. Tyto oblasti jsou někdy velmi různorodé a pohybují se od občanských aktivit, přes různá ekologicky a environmentálně zaměřené aktivity až po různé duchovně a esotericky zaměřené skupiny lidí. Nedostatečná informovanost se projevuje dokonce ve dvou rovinách. První rovinou je nedostatek povědomí o existenci a formách aktivit minisystémů z jiných oblastí aktivit a druhou rovinou je nedostatek informací o existenci a formách aktivit minisystémů z jiných regionů a obcí. Myslím, že nebude výjimkou, když i v menší obci budou existovat transformačně naladěné minisystémy nebo jednotliví lidé, kteří o sobě vzájemně vůbec nevědí.

   Důležitou roli by zde mohl a měl sehrát internet. Předpokládalo by to však vytvoření a provozování webových stránek, kde by mohl kdokoliv získat informaci o existujícím minisystému, který by mu byl blízký, ať už místně či náplní své činnosti. Kromě toho, že by takový web byl velkou příležitostí pro spojování lidí i minisystémů, byl by zároveň velkou inspirací pro vznik nových minisystémů, zejména když by bylo díky tomuto webu možné vidět i pozitivní výsledky již existujících minisystémů.  

   V této souvislosti je nutné si uvědomit, že ti, kteří jsou pevnými pilíři současného systému a nemají žádný zájem jej změnit ve prospěch většiny společnosti, protože by to bylo (z jejich klamného pohledu) v jejich neprospěch, jsou vzájemně propojeni (nejen informačně) poměrně velmi dobře. Nic na tom nemění ani jejich zdánlivě nesmiřitelné vzájemné politické a ekonomické soupeření. Bohužel tyto jejich vzájemné na oko nepřátelské hrátky jsou zatím schopny ovlivňovat a desinformovat většinu lidí, kteří podstatě této hry nerozumí natolik, aby ji byli schopni vnímat jen jako hru zaměřenou na získání většiny voličů a pozitivní výsledek voleb.       

   Nezbytnou součástí spojování transformačně naladěných minisystémů je vysoká tolerance k názorům jiných lidí a minisystémů a ochota v zájmu společné vize přistupovat na kompromis všemi akceptovatelný. Z mého úhlu pohledu se při sjednocování zdá vhodné zaměřit se spíše na vlastní proces transformace a formu tohoto procesu, než na možné výsledky transformace. Důvodem je podstatně větší pravděpodobnost shody na společném minimálním všemi akceptovatelném programu a tato shoda je dle mého názoru nezbytnou podmínkou pro akceschopnost sjednocených sil pro transformaci. Zároveň neochota akceptovat tento společný program jednotlivými lidmi či skupinami lidí bude s vysokou mírou pravděpodobnosti signalizovat jejich nezájem na skutečné transformaci společnosti.

Vystavil: Patrik

Petr Hynek: Nomen omen, jméno znamení...

Jak se říká, duše si narození do určitého těla předem plánují. A velmi často s jejich životním osudem souvisí jak jméno, tak příjmení. O jménech velmi zajímavým způsobem pojednává například kniha „Jméno je váš osud od spisovatelky Camila Karolinss“ a musím říct, že na mne i na většinu mých známých to sedí téměř stoprocentně. Pokud se tím zabýváte, určitě knihu doporučuji prostudovat...
Už delší dobu si ve svém okolí všímám, že často až neuvěřitelně je s člověkem spjaté i jeho příjmení.

Zde jen pár příkladů z mého pozorování:
Ing. Trávníček – byl ředitelem v Botanické zahradě v Plzni, dnes je šéfem ZOO Plzeň, kde vystřídal Ing. Vlčka
p. Zedník – šéf stavební firmy
p. Sedlák – zemědělec jako poleno
Ing. Sedláček – vydavatel agrárních titulů
p. Kašpar – člen ochotnického divadla
p. Müller – vinař (jistě znáte odrůdu Müller Thurgau)
p. Kočí – šéf dopravní společnosti
p. Řezníček – prodejna masa a uzenin
Makovec - majitel pekařství z Valtic
Mráčková – televizní hlasatelka počasí
MUDr. Churavá – ta byla sice obvodní lékařkou, ale neustále marodila...
MUDr. Chromý – podobný případ, orthoped

A s cestovní kanceláří Zabloudil bych asi na dovolenou taky nechtěl :-)

Jistě si vzpomenete na řadu dalších případů, sem s nimi...

Mimochodem na mně dost lidí s úsměvem volá „Hynku, Viléme...“ Nejsem sice Karel Hynek Mácha, ale nějakou tu báseň už jsem taky stvořil a psaním se ostatně živím :-)

Hezké jaro přeje
Petr Hynek

P.S. Výraz nomen omen pochází od římského dramatika Tita Maccia Plauta (asi 250–184 př. n. l.), který ve své hře Persa (Peršan) použil formulaci nomen atque omen (latinsky „název a znamení zároveň“). V jeho hře se vyskytuje postava velmi zištné nevěstky, která se jmenuje Lucris (lucrum, lat. zisk).  


Více zde: http://www.seste-slunce.cz/news/nomen-omen-jmeno-znameni-/

pátek 12. dubna 2013

Rok SNE!

Při příležitosti dnešního prvního výročí existence tohoto portálu mi dovolte pár slov a čísel. :-)

Minulost
První měsíc existence webu bylo zaznamenáno 1 691 zobrazení. V červnu 2012 to už díky tématu tranzitu Venuše bylo 4 011. V září to byl takřka dvojnásobek zobrazení - 7 714. V listopadu došlo k zatím naprostému rekordu - 21 689 zobrazení! Zhruba v tuto dobu byly k dispozici tyto nejčtenější texty:

1) Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty (nutno brát s rezervou): 6 257 
Jak vysvětlit tuto vysokou čtenost? Asi tu byl hlavní hnací motor strach a nebo zvědavost, toto téma bylo zkrátka v kurzu, ale jak dnes s odstupem času vidíme - žádné 3 dny fyzické temnoty tenkrát nenastaly. Sám zdroj je v lecčem pochybný, ale z nějakého důvodu jsme to sdíleli a nelze popřít, že v určitých záchvatech jsme sdíleli, co bychom třeba dnes už sdílet nechtěli.

2) Molekula duše (opět k šišince mozkové): 2 733 

3) Můj názor na některé názory ohledně konce roku 2012: 1 439

V "osudovém" prosinci 2012 na SNE zaznamenáváme 14 209 návštěv, v lednu 2013 už o něco méně: 10 077, v únoru je to 7 711, což je (jen) o 3 zobrazení méně než v září 2012. Vypadá to, že se stabilizujeme a dostáváme se po bláznivém prosinci v určitém slova smyslu na zem, k jakési normě - březen 2013: 8 617 zobrazení.

Za největší příliv čtenářů za ten rok vděčíme Facebooku (1 055), Energii u Pramene (962) a Orgo-Netu (926) - zmíněným portálům patří veliký dík, ale největší spříznění osobně cítím s Ivem a jsem rád, že existuje řada lidí, která sleduje EuP a SNE zároveň. Mimochodem nejvíce nás sledujete pochopitelně z ČR a ze Slovenska, ale na třetím místě je USA (1 791 zobrazení za rok), což mě docela překvapilo

Skrze která spojení se k nám nejvíce dostávali lidi přes Google? Věřte nebo ne, "galaktické nulové pásmo" vyťukalo 441 lidí a 124 lidí rovnou zajímalo přímo datum 21.12.2012, což nás asi nepřekvapuje.

A na závěr jedné kapitolky - za ten rok se blížíme momentálně k jubileu 100 000 zobrazení, což je velmi milé!

Budoucnost
Od začátku roku 2013 - a snad nejsem jediný - mám trošku pocit, že jsem na SNE sám, což tímto Fáďosovi a Michalovi nechci nepřímo vyčítat, protože každý máme různá období zaneprázděnosti a třeba i nezájmu o informace či o sezení u PC vůbec. Pokud bychom nemohli každý učinit svědomitě nějaká svá předsevzetí do dalšího roku adminování SNE, příp. psaní, pevně doufám, že se dočkáme nějaké posily týmu. :-) Rád bych, aby tu bylo každý týden to "nej", protože dnes JE z čeho vybírat, ale chce to "jen" vybírat nějak uvážlivě a pečlivě. Už po tom roce tu je však pěkný archiv. Co myslíte? :-)

DÍKY za přízeň! :-)
Za SNE Patrik

Zdroj obrázku: http://www.blacklotus.cz/novinky/black-lotus-slavi-v-utery-rok-od-sveho-vzniku/

neděle 7. dubna 2013

Petr Hynek: Jediným smyslem je vykvést...

Někdy mám pocit, že bereme ten život moc složitě.
Ale dnešní doba taková je – hóóódně složitá.
Všechno se zrychluje, počet vědomostí roste, informace nás zahlcují ze všech stran, jsou na nás kladeny stále větší nároky, máme pocit, že nestíháme...
Ale je opravdu nutné přizpůsobovat se tlaku okolí, podléhat reklamě a falešným prorokům „moderní“ doby?
Co když je náš životní cíl mnohem jednodušší, prostší?
Každé zvíře intuitivně cítí, že musí po sobě zanechat potomstvo, pro zachování rodu.
Každá rostlina ví, že jejím jediným úkolem je vykvést a postarat se o reprodukci.
Co je člověk, že si uzurpuje právo dobyvatele, bořitele, právo lži a klamu, právo rozmařilosti, sexuální bezuzdnosti, právo na půdu i prach, z kterého vzešel a v který se zas obrátí?
Co když je naším jediným smyslem taky jenom prostě „vykvést“ a zanechat po sobě to nejlepší?
Nikdy nám nic nepatřilo a patřit nebude, to je jenom iluze a klam.
To nejlepší a vlastně všechno máme v sobě.
Teď stačí už prostě jenom – vykvést :-)


Petr Hynek