čtvrtek 18. července 2013

Rychlejší letouny díky nové technologii?

*Celý název: Nová technologie by mohla umožnit kamkoliv na světě doletět do 4 hodin

Ztvárnění letounu Skylon od Reaction Egines při vzletu.
Britská aerokosmická firma Reaction Engines pracuje na letounu, o kterém věří, že bude schopen dovézt pasažéry kamkoliv na světě za pouhé čtyři hodiny. Tento letoun by byl rovněž schopen vylétnout i do vesmíru.

Reaction Engiens říká, že na tomto letounu je jediná opravdu nová technologie, která takové věci umožní: tj. předchlazovač.

Šéfinženýr Alan Bond v níže uvedeném videu vysvětluje, že vzduch vstupující do nového motorového systému „Sabre“ by mohl být zchlazen o více než 1 000 stupňů Celsia za 0,01 sekundy.


Tahle schopnost by tryskovému motoru umožnila, aby běžel s vyšším výkonem, než je tomu dnes.

Vyšší výkon = vyšší rychlost. Dost na to, aby letěl 5 Machů, tj. pětinásobek rychlosti zvuku, „dost snadno,“ říká Bond.

The Telegraph tuto technologii vysvětlil už v článku z konce roku 2012:
"Tou průlomovou technologií je chladicí systém, který využívá soustavu slaboučkých trubiček uspořádanou podle vzoru „víru“, a vyplněný kapalným heliem, aby odváděl teplo ze vzduchu a chladil jej na minus 150°C, než vstoupí do motoru.
Za normálních podmínek by to způsobilo vymrznutí vlhkosti ze vzduchu s pokrytím motoru námrazou, tato společnost však rovněž vyvinula metodu, která zabraňuje, aby k tomuto došlo."
Tato společnost doufá, že nakonec své chladící technologie využije k postavení letounu, co bude dopravovat 300 cestujících a poletí jako raketa. To bude „transformace na vysokorychlostní aviatiku,“ říká Bond s dodatkem, že „v tomhle nemáme konkurenci. Jsme unikátní.“

Samotný letoun bude na délku měřit 276 stop (84 m) a jmenovat se bude Skylon. Vzlétat bude horizontálně (jako letadlo), což oproti standardní raketě usnadní znovu-použitelnost. Navíc ale k cenovce 1,1 miliardy dolarů za každý, má ještě jeden velký nedostatek: Skylon nemá žádná okna, což je hlavní potíž pro ty natěšené, že se proletí vesmírem.

U společnosti teď probíhá proces testování tohoto systému.

Testovací let Skylonu je plánován na rok 2019.


Poznámka: čeští a slovenští techničtí nadšenci o Skylonu diskutují zpravidla na stránkách Kosmoklubu.

Překlad: Miroslav Pavlíček
Zdroj: AC24
Původní zdroj: businessinsider.com
Vystavil: Mates

Zvuky Vesmíru podruhé


Nedávno tu byl článek o zvucích černých děr. Že nejde o zvuky jako takové, jsem vysvětloval, ale i tak to pro jistotu vypíchnu znovu. Zvuky a někdy i celé harmonické melodie jsou výsledkem počítačem zpracovaného programu, který na zvukové sluchem zachytitelné frekvence převádí interakce slunečního větru s například magnetosférou či ionosférou dané planety, objektu nebo prostoru ve vesmíru.
"Sluneční vítr je proud částic, který vychází ze Slunce. Má obvykle rychlost asi 450 km/s (1,5 ‰ rychlosti světla). Pochází-li z jiných hvězd než z našeho Slunce, je nazýván hvězdný vítr."
Umím si ale představit, že může jít i o interakce jiných hmot či energií. Možná si říkáte, proč to jako píši. Přivedla mě k tomu jedna velmi neobvyklá situace - zkušenost mé manželky. Té jsem jen čistě ze zajímavosti poslal mailem několik nahrávek planet z našeho solárního systému. Během několika minut přišla celá zelená ke mně, kecla na zem a s rozklepanými koleny mi položila otázku, kterou bych od ní nečekal. Manželka, i když má mnohé neobvyklé schopnosti vnímat energie předmětů i živých bytostí, ví o desítkách svých minulých životů, vidí věci, které by vidět neměla, a další neobyčejnosti, se o tyto schopnosti nikterak nezajímá a vlastně i pochybuje o jejich skutečnosti a reálnosti. Neví, co jsou to dimenze, pojmy jako paralelní reality, astrální, duchovní, Vědomí zná jenom z náhodných doslechů a nemá ponětí, co znamenají.
Její otázka zněla - Co je to pátý rozměr? V tu chvíli jsem ještě nevěděl souvislosti, tak jsem začal s oficiálními definicemi od 1D, 2D, 3D atd., kdy každá následují osa svírá 90° se všemi předchozími. Nechápavě kroutila hlavou, tak jsem se zeptal, proč to potřebuje vědět. Nejprve se zdráhala z důvodu, abych si prý nemyslel, že je blázen, ale pak začala:

"Poslouchala jsem ty zvuky planet a stalo se něco divného, čemu nerozumím. Při první nahrávce jsem po pár okamžicích začala mít velice živý pocit, že už nesedím na židli vedle v pokoji, ale že se pohybuji konkrétním směrem, konkrétní částí Vesmíru. Pohyb se zrychloval, a když už jsem měla pocit, že se blížím k cíli, nahrávka skončila. Teď už mi to tak nepřijde, ale v tu chvíli jsem si myslela, že to ani nemůže být pocit, že je to skutečné.
Při další nahrávce se mi stalo něco ještě podivnějšího, co ti nedokážu přesně popsat, protože šlo o pocity, které snad nemají pojmenování. Uslyšela jsem v hlavě cizí myšlenku. Šlo a přitom nešlo o sluchový dojem. Byla to cizí slova a zároveň myšlenka, která nebyla moje, ale přitom byla v mé hlavě. Ta myšlenka, její obsah, zněl takto:

"Abys toto slyšela doopravdy, musela bys být v pátém rozměru". 

"Bylo to tak nečekané, monstrózní a pro mě děsivé zároveň, že jsem zahodila sluchátka a šla se tě zeptat, co je to pátý rozměr."
V tu chvíli mě docvaklo, že jsem fyzikálními poučkami o rozměrech mluvil o něčem zcela s tímto nesouvisejícím. Docvaklo mi i to, Kdo ji oslovil, proč ji oslovil i proč zvolil právě tato konkrétní slova.
Kdo to byl, asi vy pravidelní čtenáři tohoto blogu tušíte. Proč si necháme s manželkou pro sebe. A proč zrovna tato konkrétní slova? Protože ten "Někdo" věděl, že manželka půjde pro radu ke mně, nikoliv za šmírákem googlem, a proto byla zvolena právě taková slova i forma, abych já pochopil, kdo a proč a pokusil se poskytnout vysvětlení.
Jelikož zcela čistě "náhodou" jsem ten den byl v kontaktu s jinou osobou, která zvuky Vesmíru je schopná slyšet "na vlastní uši", měl jsem jasno, co bylo pro moji ženu obsahem slov "pátý rozměr". Nešlo o fyzikální popsání prostoru, nýbrž o specifický stav jejího Vědomí s prostoročasy i časoprostory svým způsobem související.

Pokud jste to stejně jako já nevěděli, pak vězte, že tyto nahrávky "zvuků" planet a Vesmíru se používají například k léčení nejenom těla, ale i ducha. Ovšem v dnešním zamořeném světě internetu plném dat a informací, není nouze o speciálně a záměrně "nakažené" nahrávky, proto v případě, že některé budete pravidelně poslouchat, dejte na své pocity=intuici, a pokud byť jen na vteřinku budete mít pocit, že vám něčím nesedí, pak věřte, že je to pravda a vyhledejte nahrávku jinou.
Jelikož každý člověk bude či nebude reagovat na různé zvuky různých objektů jinak, nemá smysl sem dávat konkrétní odkazy. Intuice by vás měla při hledání dovést k těm vašim správným.

To jsem tomu dal. Úplně jsem zapomněl na to nejpodstatnější! Pod pojmem interakce zmíněným na začátku článku se podle mne skrývá komunikace, výměna informací, chcete-li. Takovýto tok informací je totiž zodpovědný za vše, co a čím vnímáme. Od zrakových vjemů přes chuť, sluch, hmat, čich a nakonec i tu mršku intuici nazývanou šestým smyslem, byť se pod ní skrývá mnohem více dalších nám neznámých smyslů. Vše je totiž interakce - tření, akce vs. reakce, komunikace mezi dvěma objekty, energiemi, čímkoliv. Vidíme jen proto, že dochází k interakci světla s viděným předmětem. Slyšíme, protože dochází k interakcím mezi jednotlivými molekulami hmoty, kterou původce zvuku rozvibroval a pak se zvuk jimi přenáší atd. Každá interakce je komunikací, rozhovorem min. dvou "vypravěčů" a jedno, co si za to dosadíme. My jako lidské bytosti proto na ony "zvuky" planet, což lze z jistého úhlu pohledu chápat jako rozmluvu planety se svým okolím (rozuměj celým Vesmírem), můžeme reagovat nečekaným způsobem. V oněch zvucích, je totiž obsaženo mnoho informací jak o planetě samotné, tak o jejím okolí - je tam jejich vzájemná komunikace. 
Je to proto, že této "řeči" nerozumíme rozumem, nýbrž svým Vědomím. Jako celek nevědomě rozumíme sdělením, byť jsou počítačovým algoritmem přeorganizována do podoby slyšitelného zvuku a právě skrze sluch pak k nám takto mohou promlouvat stejně jako Mozart, pták, velryba, listy stromu ad. a vyvolávat v nás konkrétní pocity, reakce. A naše Vědomí nám může, ale také nemusí, tento rozhovor převést do námi pochopitelné formy - třeba jako "cizí" myšlenku nebo "vidiny" a "halucinace" (související články - Na koho to mluvíš sne?, Protichůdné pravdy, Jak asi Vědomí vidí?).
Nyní je již na vás, zda budete zastávat názor, zda jde o "rozhovory" (interakce) zcela náhodné ve smyslu mechanického pojetí Vesmíru nebo v tom je něco víc, třeba něčí Vědomý Záměr, a tím pádem jsou informace předávány vědomě = cíleně.


Autor: MichalB
Vystavil: Mates

pondělí 15. července 2013

Patrik: Návrat na (Z)zem

Pravděpodobně se vám bude zdát, že se v tomto textu opakuji. Přesto však věřím, že tomu tak není; že je to opravdu jen zdánlivé. Rád bych se tentokrát totiž z perspektivy půle roku 2013 pozastavil nad tím, že určitá menšina nematerialisticky smýšlejících lidí se většinově po falešném „2012“ poplachu obrací k žité každodenní hmotné realitě. Soudím tak zejména na základě pozorování českého prostředí. Budu se snažit postupovat v souladu s tvrzením Václava Cílka (19.4., Esoterika 2013, Praha): v dnešní době je všeho příliš, a to včetně slov. Pojďme si tedy shrnout současný stav českého kolektivního vědomí stručně a pokud možno jasně.       

V první řadě jako by se u nás pozastavila neutuchající touha po vědění, která má nakonec tisícileté kořeny. To znamená, že pomalu, ale jistě chápeme úlohu poznání, tedy osobního prožitku (a vědění je nakonec dnes asi dostupnější než v kterékoli předchozí etapě moderních dějin). Snad už chápeme, jak je zbytečné někomu něco vysvětlovat, aniž by měl s danou věcí vlastní zkušenost. Každý má v mysli v závislosti na zkušenostním inventáři něco jiného: vysvětlující člověk tam má pojem, tedy konkrétní odraz nějaké zažité reality ve vědomí, zatímco ten druhý si tak nějak něco mylně dosazuje, tudíž se s prvním prostě a jednoduše nedorozumí. Například můžeme dítěti, které ještě nevidělo duhu, vykládat, jak duha vypadá, ale nikdy mu nepředáme vlastní prožitek, onu zkušenost, poznání. Je třeba tedy tolerovat zkušenostní inventář toho druhého. Z toho mimo jiné ještě vyplývá, že vědění může být fajn, ale v porovnání s poznáním je jen jeho pouhým odleskem. Mnohdy samozřejmě potřebujeme obojí (bez jangu není jin, bez noci není dne atp).

Vědění a poznání se vztahuje nejen na fyzický svět, ale pochopitelně i na zákony světa psychického, který je mnohdy prvotní a můžeme ho snadno nazvat i světem duchovním, byť se dnes s tímto označením operuje velmi neopatrně. Opozici vědění–poznání můžeme také aplikovat následujícím způsobem: Pokud mě bude nějaký falešný prorok přesvědčovat o novém datu Apokalypsy („odhalení“), bude to jeho vědění, které se může stát v budoucnu jeho osobním prožitkem – a nebo to samé vědění vychází naopak z jeho minulé osobní zkušenosti.   

Připadá mi tedy zbytečné a zavádějící nadále vymýšlet či potvrzovat různé teorie (některé vyvolávají u čtenářů nakonec více strachu než otevření a důvěry v jakýsi kosmický řád). Zdá se, že už nás to ani nebaví; že se od začátku nového roku konečně zaměřujeme na reformu praktického hmotného života. To bude možné jen přehodnocováním osobních konkrétních životů, nikoli hromadným křikem na náměstí. Konstelace nám přejí, to už netřeba pitvat, ale samo se to také nic neudělá – známý esoterický trik: „má to tak být“ je vlastní buddhismu, jenž na utrpení říká: „je to karma“, křesťanství přidalo „měj ale soucit“, přičemž zdravé je opět až spojení obou pólů.  

Mimochodem se najednou více lidí přiklání k tezi, že transformace (společnosti, individuálních duší, Země) se aktivním přičiněním lidských vědomí děje zhruba od začátku 21. století (podle někoho už od 70. let) a završení procesu vychází zhruba na rok 2032. Teorie 2012 totiž mnohým nevyšla. Změny byly, často hlavně ty vnitřní, ale ty byly přece i v roce 2011 atp. Vidíme, že pak ztrácí smysl řešit co a jak, vždy je třeba být jen v onom TEĎ – na tom postavil své renesanční učení současný myslitel Eckhart Tolle (byť je mu také leccos vyčítáno). „Sváteční“ konstelace jsou v kosmu každopádně každou chvíli a většinou je nezaregistrujeme, pomineme-li nějaké migrény v dny magnetických bouří, což dáváme díky informacím v médiích do souvislosti často až zpětně.

Mnohé „zaručené“ informace o tom, co nás čeká dál prý mají daní proroci přímo ze Zdroje. Tady je však třeba už začít rozlišovat, co je ze Zdroje a co jen ze „zdroje“. To druhé totiž pramení nikoli z nevědomí kolektivního (Akáša, Bůh – označení existuje mnoho), nýbrž z nevědomí čistě osobního, tedy z onoho zkušenostního inventáře konkrétního jedince (který je však také „božský“, to zde nevyvracím, jde však spíše o jakýsi dočasný filtr). Narážím tím i na to, že informace „z jiných dimenzí“ podobně jako sny nebudou pravděpodobně doslovné, ale metaforické. Tím narážíme na zádrhel dnešních informačních zdrojů – levé hemisféry chtějí ještě vše chápat doslovně, a to i spirituální zážitky vlastní hemisférám pravým. Tím pádem netvrdím, že se u nás vše zázračně ze dne na den vyřešilo, jen zaznamenávám určitý počínající obrat a posun – návrat na zem, a v případě různých chanellingů vlastně i návrat na Zem.


Na Esoterice 2013 mluvil velmi svěžím způsobem v tomto směru nejen Václav Cílek (ten zaznamenává mimo jiné zrychlování času a nečiní mu problémy říct, že si s tím neví rady), ale i pár dalších vyrovnanějších lidí. Samozřejmě se tam dalo narazit i na tradiční kartářky, šarlatány atp. (esoterika je byznys), ale to je daň za případný užitek. Je třeba se učit selektovat. Slehla se však konečně zem po falešných prorocích, po prognózách, receptech, jak žít „JEDINÝM správným způsobem“ duchovně atd. Místo toho se tam objevovala praktická témata (alternativní medicína, nové technologie, praktická psychologie atd.) a většinou i praktičtější lidé. Působilo to na mě po loňské smršti teorií a předpovědí natolik pozitivně, že jsem musel sepsat tento text: tím, že si uvědomujeme jednotlivé póly, dostáváme se pomalu na cestu jejich vnitřního propojení, které se teprve druhotně může manifestovat ve vnějším světě. Stále však pozor na fanatický dualismus a sklon vše chápat doslovně (o tom ale třeba až někdy příště)... 

Autor: Patrik

neděle 14. července 2013

Rekapitulace dosavadní historie SNE a jeho hlavních myšlenek

Přetiskujeme zde aktualizovaný text  Vítejte na stránkách Srdce nové energie! 

Začalo to v dubnu 2012. U zrodu SNE stáli čtyři jedinci: FáďosPatrikPetr Hynek a Mates coby neviditelné technické a propagační jádro. Hnacím motorem celkové myšlenky byla touha poskytnout hledačům, kterých v posledních desetiletích a letech přibývá, nějaký kvalitnější elektronický zdroj textů, a to jednak prostřednictvím vlastních příspěvků, ale také skrze pečlivou selekci informací z jiných stránek. 

V létě 2012 na okamžik internetový svět opustil Petr Hynek, ale záhy se přidal do týmu ke dvojici Fáďos-Patrik podobně naladěný Michal. Od Fáďose vzešel později nápad Myšlenka od Hynka: publikování nějakého Petrova textu každou neděli. Ve druhé polovině roku pravidelně vycházel Patrikův pětidílný seriál Psychologie snu

Neklid kolem prosince 2012 rychle přešel, ale začátkem nového roku 2013 se začali od internetového světa postupně vzdalovat také Fáďos a Michal. Když už to v červenci vypadá, že na SNE zapomněl i Patrik,  začal se na webu výrazněji podílet Mates (a mimo to mu vděčíme za četné administrativní činnosti a propagaci na sociálních sítích). Přidává se k nám rovněž Simona. Členové společně vyhledávají a předávají informace z oblastí naznačených v hlavičce webu. 

Na závěr je možná oprávněná otázka, zda má tento projekt vůbec smysl při dnešním počtu obdobných zdrojů informací. Smysl však osobně vidíme právě v tom, že aktuálně existuje tolik webů, o jejichž úrovni lze pochybovat a vzhledem k jejich vysokému počtu se člověk může ztrácet v „informační kaši“, nebo podlehnout vlivu falešných proroků. Neschopnost se zorientovat a ovlivnitelnost záleží mimo jiné na míře vyvinuté intuice (SRDCE), na což zde chceme brát co největší ohled.

To ale neznamená, že Vás nevědomky nemůžeme nějak ovlivnit, ale pamatujte, že výsledný efekt určuje jen a jen čtenář, nikoli autor – podobně jako my budeme vybírat z našich oblíbených stránek, tak i Vy musíte v další fázi selektovat zde. Pracovat s intuicí by tu mělo být každopádně snazší, protože zde nehodláme podporovat strach, dogmatismus ani záměrně zkreslené polopravdy. Co se týče teorií kolem roku "new age", budeme se snažit Vám nabízet kromě vlastních úvah fakta, a to co nejserióznějším způsobem (změna paradigmatu, geomagnetismus, transformace vědomí apod., tj. NOVÁ ENERGIE). Paralelně s tím je třeba vyvracet falešné poplachy, které se mají podobat proroctvím. Na všechny otázky byste zde měli dostávat postupně potenciální odpovědi, byť někdy i v podobě dalších otázek. :-)

Měli by se tu dobře cítit lidé, kteří si jsou vědomi subjektivity poznání, ale přesto cítí, že život na Zemi má hlubší smysl. Pro materialisty by mohlo být alespoň zajímavé, že stojíme na prahu něčeho nového minimálně na technologické rovině, což by se mělo brzy projevovat a proto je třeba být nějakým způsobem informován.

Na Vás je také, do jaké míry se otevřete přicházejícím revolučním změnám (NOVÁ ENERGIE) a do jaké míry se necháte vést SRDCEM. :-)

Vaše SNE

pátek 12. července 2013

Indect - největší omezení naší svobody od roku 1989

Už koncem tohoto roku má EU v plánu uvést do provozu monstrózní monitorovací projekt, který by v podstatě znamenal zavedení režimu podobného tomu, jaký popisoval George Orwell ve svém románu 1984. Jednalo by se o největší omezení naší svobody nejméně od roku 1989, přesto je tento projekt financován převážně z peněz daňových poplatníků. Projekt Indect. Možná jste se už doslechli o nedávném případu, kdy bývalý pracovník bezpečnostních složek USA Edward Snowden odhalil, že tyto složky významně omezují svobodu nevinných občanů tím, že monitorují jejich komunikaci a činnost na některých internetových stránkách. Pravděpodobně však nevíte, že to samé, co se děje v USA, má v ještě daleko rozsáhlejší míře začít probíhat i zde. A to pod záštitou Evropské unie.

Indect je projekt spočívající ve vytvoření rozsáhlého monitorovacího systému, který by sledoval veškeré aktivity občanů především na ulicích a na internetu. Je vyvíjen na několika evropských výzkumných zařízeních a vysokých školách včetně Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě. Dokončen a uveden do provozu má být koncem tohoto roku. Celkem má Indect stát daňové poplatníky v přepočtu asi 400 milionů korun. Oficiálním účelem má být zvýšení bezpečnosti, je však zřejmé, že skutečný účel je odlišný. Navíc média o tomto projektu převážně mlčí, a proto o něm ví jen málo lidí, což je alarmující, protože realizace tohoto projektu významně zasáhne do života každého z nás. 

V internetovém prostředí má Indect sledovat, co lidé vyhledávají na internetu, co dělají na sociálních sítích, diskuzních fórech, sítích P2P, atd. Pomocí pokročilých algoritmů se bude analyzovat každý nahraný obrázek, každé video, každý článek na jakémkoliv blogu, ale i každá diskuze na sociálních sítích. Vše bude vyhodnoceno počítačovým systémem, který zjistí, zda se tam někdo nechová abnormálně.

V ulicích měst má Indect monitorovat veškeré chování lidí. K tomu mají sloužit především kamerové systémy, které budou navzájem propojeny a budou navíc napojeny na software, který dokáže na záběrech najít lidské obličeje, a dokonce je i od sebe rozeznat. Jedním z účelů Indectu má být vyhledávání a sledování konkrétních lidí v davu. I ve městech bude Indect vyhledávat abnormální chování. Když se však podíváte na Indect podrobněji, jistě užasnete nad tím, co je považováno za abnormální. Seznam abnormálních činností (založený na průzkumu u polské policie) totiž zahrnuje i např. běh, rychlou chůzi, zapomenutí zavazadla nebo sezení po příliš dlouhou dobu. Tím pádem se každý z nás může stát podezřelým, aniž by o tom tušil. Je tu ovšem skutečnost, která je ještě více alarmující- je zřejmé, že pokud tento systém dokáže zjistit, že někdo jde po ulici příliš rychle, jistě by dokázal také zjistit, zda někdo neprotestuje proti režimu. Tím pádem by byl Indect velmi snadno zneužitelný k odstranění nepohodlných lidí, a dokonce se spekuluje o tom, že to má být jeho hlavní účel.

To vše znamená, že Indect bude znamenat citelný zásah do života každého z nás. Indect nás bude sledovat na každém kroku a bude o nás vědět prakticky vše. Naše soukromí bude velmi omezeno, a tím pádem bude omezena i naše svoboda. 

Doporučuji zhlédnout toto video, kde je Indect detailně popsán:


To všechno jsou ale informace, které jsou známy již několik let. Nyní zde uvedu některé aktuální informace, které se vztahují přímo ke vztahu Indectu k České republice. 

Největším problémem v současné době je, že je Indect oficiálními místy představován jako nikoliv politický, nýbrž vědecký projekt- a to i přesto, že cíle tohoto projektu jsou výrazně politické. A v tom je právě kámen úrazu. O politické projekty se zajímá velké množství lidí (viz např. ACTA, kterou se zejména díky velkému zájmu občanů podařilo zastavit), zatímco vědecké projekty zájmu široké veřejnosti obvykle unikají. Ze strany autorů Indectu se jedná o naprosto průhledný pokus o dezinformaci veřejnosti a utlumení protestů proti tomuto zrůdnému projektu.


Zajímavé je také sledovat, jak na Indect reagují politici a další osobnosti. Osobně jsem o Indectu řekl Slávku Popelkovi, kterého to velmi znepokojilo. Navíc mi řekl, že o tomto projektu dříve nevěděl a dozvěděl se o něm až ode mne (což znepokojilo zase mě, jelikož jsem očekával, že alespoň on o tomto projektu již ví). Využil jsem také diskuze s prezidentskými kandidáty na Idnes.cz před několika měsíci, byť jsem stihl jen diskuze se dvěma kandidáty- Táňou Fischerovou a Karlem Schwarzenbergem. Oběma těmto kandidátům jsem poslal dotaz, zda už ví o Indectu a jaký na něj mají názor. Zatímco Schwarzenberg na většinu dotazů včetně mého neodpověděl vůbec, paní Fischerová přiznala, že o Indectu zatím neví, a slíbila, že si vyhledá další informace.

O něco dál než já zašli redaktoři serveru Parlamentnilisty.cz, kteří oslovili řadu politiků. Jedním z mála těch, kdo se o Indectu vyjádřili, byl poslanec Vít Bárta, podle kterého Indect zavání totalitním sledováním. Jiní politici však tolik sdílní nebyli- například poslanec za ČSSD Jeroným Tejc, který řekl, že o Indectu nic neví, a odkázal redaktory na Ministerstvo vnitra. Tam nevěděli také nic a odkázali je na Technickou univerzitu v Ostravě, což je jedno z míst, kde je Indect vyvíjen. Avšak ti, kdo by měli na této univerzitě být za vývoj Indectu zodpovědní, na dotazy nereagovali, a přednedávnem dokonce údajně stáhli ze svých stránek některé informace o Indectu. 


Zde je vidět, že jen málokdo z těch, kdo mají určitý vliv (a tudíž by mohli tento nesmyslný projekt zastavit) o Indectu ví. A situace je o to horší, že mnozí z těch, kdo o něm ví, jej bagatelizují. Například europoslanec za ČSSD Libor Rouček, jehož slova budu citovat:
„Vzhledem k tomu, že vyvolával od počátku řadu otázek a pochybností, byl podroben tzv. mezinárodnímu etickému auditu. Výsledkem se stalo ujištění, že projekt je v souladu s Chartou základních lidských práv a svobod Evropské unie. Žádné údaje nedokazují, že by mělo docházet k porušování etických a právních pravidel…“

Roučkova slova poukazují na dvě závažné skutečnosti. První z nich je skutečnost, že se Rouček (a s ním zřejmě i další poslanci EP) nezdráhá schvalovat rozsáhlé omezování svobody- to znamená, že buď vůbec neví, co Indect obnáší, nebo je zkorumpovaný. Ať už je pravdou první nebo druhá možnost, dokazuje to, že Rouček nemá na svém místě co dělat. Druhou zarážející skutečností je fakt, že je Indect údajně v souladu s tím, jak si v Bruselu vykládají lidská práva a občanské svobody. To de facto znamená, že i totalitní systém by v Bruselu považovali za demokratický právní stát.

Indectu jsem již věnoval podstatnou část jednoho z dřívějších článků, a proto v následujících odstavcích zopakuji část tohoto článku, ve které popisuji, jak to bude vypadat, pokud se hrozba uskuteční a Indect bude zaveden:

Především budou (nejen) v každém městě instalovány kamery, které budou napojeny na jeden centrální systém. Tyto kamery budou navíc schopny detekovat lidské obličeje a rozeznávat je od sebe. Všechna data se budou ukládat a vyhodnocovat. To znamená, že když pan XY půjde v pondělí po Národní třídě a ve čtvrtek se bude procházet po Alexanderplatzu v Berlíně, bude každý jeho pohyb zaznamenáván a systém dokáže zjistit, že na obou místech šlo o toho samého člověka. 

Dále bude Indect sledovat sociální sítě- tzn. když tento pan XY na Facebooku zveřejní svoji fotografii, tak systém zjistí, že se jedná o toho samého člověka, který byl několikrát zaznamenán na kamerách, a ve své paměti k tomuto obličeji přiřadí jeho jméno (možná k tomu nebude Indect potřebovat ani sociální sítě- pokud bude tento systém propojen s databázemi veřejné správy, může si v těchto databázích snadno vyhledat údaje použité např. v občanských průkazech a cestovních pasech- tedy i fotografii, kterou pak přiřadí k záběrům z kamer). Pak bude i nadále sledovat a ukládat si do paměti veškerý jeho pohyb, popř. i veškerou jeho činnost na internetu. 

Také vás to tak děsí? Ještě to ale není všechno. Tento systém bude snadno zneužitelný proti těm, kdo začnou protestovat proti vládě, EU či čemukoli jinému. Indect bude schopen zaznamenávat účast různých lidí na demonstracích, vydávání protievropských článků na internetu, aj. Dokonce bude disponovat algoritmem schopným určit postoje jednotlivých lidí v internetových diskuzích, na sociálních sítích, aj. Tím pádem bude vědět o demonstraci dřív, než se uskuteční. A mnohdy bude vědět, co uděláme, dříve, než to budeme vědět my sami.

To znamená, že když ten pan XY půjde na demonstraci proti vládě či proti nějakému bruselskému nařízení, popř. pokud systém zjistí, že pan XY se chová na internetu jinak, než by měl, zařadí jej systém do databáze potenciálně nebezpečných lidí a shromáždí o něm všechny možné informace- kde kdy byl, s kým kdy mluvil, co vyhledával na internetu, aj. Tyto informace pak mohou evropští vládci použít proti panu XY a tím jej zdiskreditovat. Dokonce se spekuluje o tom, že takto zjištění nepohodlní lidé budou fyzicky likvidováni.

Pokud bude projekt Indect realizován, bude to největší omezení naší svobody minimálně od roku 1989. Indect bude vědět, co děláme, proč to děláme a jaké budou naše další kroky- často i předtím, než to budeme vědět my sami. Je zřejmé, že účelem tohoto monstrózního projektu není přinést bezpečí občanům, nýbrž naopak chránit samozvané vládce právě před občany, respektive před občanskými protesty proti režimu. Je proto nutné, aby se o Indectu dozvědělo co nejvíce lidí a abychom začali hromadně protestovat. Jen tak máme naději, že Indect nakonec nebude realizován a že zde zůstane alespoň částečná svoboda, jakou tu máme dnes. V opačném případě se již koncem tohoto roku propadneme do systému, jaký popisoval George Orwell ve svém románu 1984.

Vystavil: Mates

čtvrtek 11. července 2013

Čerstvé novinky z našeho blogu pomocí Twitteru!

Od 11. července můžete mít ještě čerstvější zprávy o dění na blogu Srdce nové energie, a to díky stránce SNE na Twitteru!

Na co se můžete na Twitteru těšit?

 • Aktuální zprávy o dění na webu SNE (nové články, videa a  různé změny)
 • Naše reakce na aktuální dění
 • Citáty, úryvky básní a další

Doufáme, že si naši stránku na Twitteru oblíbíte!
www.twitter.com/srdceNE

Mates

Tunguzská katastrofa a Nikola Tesla

Možná jste již slyšeli o Tunguzské katastrofě - události, která se stala roku 1908 na Sibiři. Věděli jste ale, že ji mohl svými pokusy způsobit Nikola Tesla, a ne kosmické těleso, kterému je tato událost připisována?

Toto téma rozvádí následující video:Vystavil: Mates

úterý 9. července 2013

Americký neurochirurg: Posmrtný život existuje

Dr. Eben Alexander
Americký neurochirurg Dr. Eben Alexander, který pracuje 25 let na Harvard Medical School, onemocněl r. 2008 na zánět mozkových blan a dostal se na týden do komatu. Zažil při tom cestu do posmrtného, nadpřirozeného světa. Svědčí o tom tento týden v týdeníku Newsweek, kde píše o své nové knize na toto téma:

Jako neurochirurg jsem nevěřil na fenomén předsmrtných zážitků, píše autor. Jako neurochirurg rozumím tomu, co se děje v mozku u lidí, kteří se blíží smrti, a vždycky jsem byl přesvědčen, že existuje dobré vědecké vysvětlení pro nadpřirozené cesty na nebesa, které zažívají lidé, kteří o vlásek unikli smrti. Na podzim r. 2008, po sedmi dnech v komatu, kdy lidská část mého mozku, neokortex, byla neaktivní, jsem zažil něco tak hlubokého, že mi to dalo vědecký důvod věřit v existenci vědomí po smrti.

Neexistuje vědecké vysvětlení, jak je možné, že zatímco mé tělo leželo v komatu, moje mysl - mé vědomí, mé vnitřní já - bylo naprosto při životě. Zatímco neurony mého kortexu stoprocentně ochromily bakterie, které na ně zaútočily, moje vědomí, osvobozené od mozku, se vydalo na cestu do širší, nové dimenze vesmíru, do dimenze, o níž jsem nikdy nevěřil, že existuje a před zážitkem komatu bych ji odmítl jako nemožnost.

Avšak ta dimenze - kterou popsali četní svědci, kteří se dostali na pokraj smrti - skutečně existuje.

Všechny hlavní argumenty proti přesmrtným zážitkům uvádějí, že tyto zážitky jsou důsledkem minimálního, dočasného či částečného špatného fungování kortexu. Avšak k mé předsmrtné zkušenosti došlo v situaci, kdy tomu nebylo tak, že by můj kortex špatně fungoval - můj kortex byl prostě stoprocentně vypnutý. Je to jasné z vážnosti a doby trvání mé meningitidy a je to zdokumentováno CT skeny mého mozku a neurologickými vyšetřeními.

Na základě dnešního lékařského porozumění mozku je absolutně nemožné, abych během svého komatu zažil jakékoliv, třeba jen omezené vědomí.

Trvalo mi dlouhé měsíce, než jsem se vyrovnal s tím, co se mi přihodilo. Nejen prostě s tím, že bylo lékařsky nemožné, aby byl během svého komatu při vědomí, ale - a to bylo důležitější - i s tím, co se dělo během té doby.

Na začátku svého dobrodružství jsem byl v mracích. Velkých, nadýchaných, oranžovobílých mracích, které byly kontrastně vidět proti tmavěmodré obloze.

Vysoko nad mraky - neobyčejně vysoko - létala přes oblohu hejna průhledných, světélkujících bytostí a zanechávala za sebou dlouhé stopy.

Byli to ptáci? Andělé? Ta slova se prostě na ty bytosti nehodí. Byly to bytosti vyšších forem.

Seshora se šířil zvuk, obrovský a zvučný. Byl téměř hmotný, bylo to jak déšť, který cítíte na kůži ale nezmoknete.

Slyšel jsem vizuální krásu stříbrných těl oněch světélkujících bytostí a viděl jsem radostnou dokonalost toho, co zpívaly. Zdálo se, že není možné pozorovat cokoliv v tomto světě, aniž by se člověk nestal jeho součástí.

A je to ještě podivnější. Po většinu mé cesty byl se mnou kdosi jiný. Žena. Byla mladá a pamatuju se, jak vypadala, naprosto podrobně. Měla vysoké lícní kosti a hluboké modré oči. Zlatohnědé kadeře rámovaly její krásnou tvář. Když jsem ji poprvé uviděl, letěli jsme na nesmírně složitém povrchu, který jsem po chvíli poznal jako motýlí křídlo. Kolem nás byly miliony motýlů.

Oděv té ženy byl jednoduchý, ale jeho barvy - měly tutéž zahlcující, nesmírně pronikavou živost jako všechno ostatní. Dívala se na mě pohledem, za který byste se vzdali celého dosavadního svého života. Nebyl to romantický pohled ani pohled přátelství. Bylo to něco vyššího.

Aniž by použila slov, promluvila na mě. To, co říkala, mnou proletělo jako vítr a okamžitě jsem porozuměl, že je to pravda.

-
Zde tento článek i s videem :)
-

To, co říkala, mělo tři části, a pokud by se to dalo přeložit do lidské řeči, bylo by to toto:

"Jsi milován, navždy, pořád."

"Nemusíš se ničeho bát."

"Není nic, co bys udělal špatně."

Naplnilo mě to obrovským a šíleným pocitem úlevy. Bylo to, jako by mi někdo předal pravidla hry, kterou jsem hrál celý život, aniž bych jí pořádně rozuměl.

"Ukážeme ti tady mnoho věcí," řekla žena znovu, beze slov, ale tím, že jejich pojmovou esenci přímo včlenila do mě.

"Ale nakonec se vrátíš."

Na to jsem měl jedinou otázku:

Vrátím se kam?

Ptal jsem se beze slov této bytosti:

Kde jsem?

Kdo jsem?

Proč jsem tady?

Odpověď vždycky přišla v explozi světla, barvy, lásky a krásy, které mou prošly jako obrovská vlna.

Pak jsem se dostal do obrovského prostoru, naprosto temného, nekonečného, ale zároveň nekonečně útěšného. Přestože tam byla naprostá tma, zároveň byl ten prostor plný světla. To světlo pocházelo ze zářící koule, která byla jakýmsi "tlumočníkem" mezi mnou a touto obrovskou přítomností.

Jsem si vědom toho, že je to naprosto neuvěřitelné, jenže to bylo všechno naprosto skutečné.

Moderní fyzika nám praví, že vesmír je nedělitelnou jednotou. Před mým předsmrtným zážitkem byly takové pojmy jen abstrakcemi. Dnes jsou pro mě realitou. Nejenže je svět vesmír definován jednotou, je také - teď to vím - definován láskou.

Strávil jsem desítky let jako neurochirurg v jedné z nejprestižnějších lékařských institucí v této zemi. Vím, že mnoho mých kolagů zastává názor, jaký jsem zastával i já, že mozek, a to právě kortex, vytváří vědomí a že žijeme ve vesmíru, v němž neexistují emoce. Avšak to je nyní rozdrceno. Po zbytek života budu zkoumat pravou podstatu vědomí a budu se snažit ujasňovat, že jsme něčím daleko víc než fyzickým mozkem.

Knihu dr. Ebena Alexandera Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife (Důkaz nebe: Cesta jednoho neurochirurga do posmrtného života), vydává nakladatelství Simon & Schuster 23. října 2012.

Zdroj: AC24.cz
Vystavil: Mates

pondělí 8. července 2013

Úvaha - počasí

Předně upozorňuji, že tento článek není vhodný pro alergiky na konspirační teorie, ale může dělat dobře naopak - jak trollíci říkají - šémtrailistům (předpokládám, že tím mají na mysli posměšné zkomolení slova chemtrails).


K tomuto tématu, které se mi v hlavě táhne již hezkou řádku měsíců, mě konečně dokopal Petrův komentář k článku zaměřeném na mísení národů. Zde je část z tohoto komentáře:

"...Je to jednoduché. Když žiji na "svém" území po mnoho generací, moje DNA se přizpůsobí specifickým účinkům místních energetických polí, zjednodušeně řečeno: zvykneme si, naučíme se podvědomé obrany a ochrany vůči negativním vlivům prostředí a začneme těžit z výhod. Proto máme doma mnohem více energie, než na cestách. Čím dál jsme od domova, tím je energetické prostředí jiné a organizmus se musí bránit, znovu se učit reagovat a to stojí síly. Stejné je to i se stravou a migranty. Když přijde cizí člověk do naší blízkosti, není to jenom fyzické tělo, co přijde, ale i energetické slupky kolem. A ty narušují už zaběhlé a vyladěné pole, co tu jsou. Z harmonie se tak stává chaos a ten plodí stres (podvědomý i skutečný)..."

Sice jsme se tam s Petrem bavili o jiných vlivech (energetická pole konkrétních území vs. energetická pole člověka), nicméně pro moji úvahu nad současným vývojem klimatu se to hodí naprosto dokonale.
Nevím jak vy, ale já si nemohl nevšimnout, jak stále hůře lidé okolo snášejí přímé sluneční záření. Zářením nemyslím jen samotné světlo, ale vůbec "slunce" jako takové, tudíž se vším, co k nám vyzařuje. V současnosti stačí ještě nedávno "ubohých" 22°C a lidé, když vyloženě nemusí zůstat, utíkají z přímého sluníčka do stínu nebo pod střechu. Přičemž ve stínu zase mají pocit chladu. Jako malý si na něco takového nevzpomínám.
Kde tedy vidím příčinu? Nasadím hned na začátek těžký kalibr, který mnohé vždycky rozhodí - člověkem ovládané klima planety. Že je to možné, přiznávají už i vědci, kteří si lokálně hrají na bohy a támhle spustí déšť, jinde ho naopak utnou (již od 50. let minulého století se např. lokálně řídí počasí při olympijských hrách). To, že oficiálně zveřejňovaný výzkum je roky, někdy celá desetiletí pozadu oproti praxi využívané pro vojenské či politické nadnárodnostní cíle, je zřejmé i lidem mimo řady konspiračních blábolistů jako jsem já. 

Takže ryze v duchu článku, na který je odkaz v druhém odstavci tohoto textu mohu pokračovat v teorii (nebo snad "teorii"?) jak manipulovat s lidskou populací, aby konala ve prospěch hrstky Vyvolených. Z úryvku Petrova komentáře je patrno, co má za následek jakékoliv vybočení z harmonického vývoje člověka - chaos, stres, nutnost se bránit vlivům, což stojí kvanta energie a to oslabuje a hlavně odvádí pozornost od příčiny. Dalo by se pokračovat v dalších dopadech, ale to už si může doplnit každý sám, stačí se rozhlédnout kolem sebe a často i sebekriticky pohlédnout do zrcadla.
Představte si (čistě teoreticky, vždyť jde o úvahu), že Země, ale dost možná celá sluneční soustava, prochází změnou vyvolanou průchodem různými částmi nehomogenního vesmíru, ale taky dost možná změnami (vývojem) naší galaxie. Na tyto změny, a to jak hmotné, tak energetické, nutně budou reagovat klíčové objekty, jako je např. naše Slunce a skrze něj pak následně dominovým efektem i planety sluneční soustavy. O tom, že něco takového nutně musí vyvolat i změny v klimatu na Zemi, snad ani není třeba psát. V případě, že by toto byla pravda, pak by materiálně založený člověk musel začít propadat panice v domnění, že mu hrozí smrtelné nebezpečí mající původ v ryze mechanicky fungujícím Vesmíru. Aby si prodloužil své bytí, byla by jeho spásou schopnost regulovat klima tak, aby na vnější změny reagovalo co možná nejméně.
Představte si, že v důsledku změn ve vesmíru by mělo následnými interakcemi na Zemi dojít například k významnému oteplení (což by vedlo i k zvýraznění vypařování vody, srážkám, bouřkám, proudění vzduchu atd.). A nejenom to. O svoje bytí se obávající člověk by se pokusil udržet klima jakž takž na "normálu". Logickým řešením by bylo částečně regulovatelné odstínění slunečního záření. A jsme u chemtrails. Toto samo je tak obsáhlé téma, že se mu tady nemohu věnovat, ale předpokládám, že ten, kdo to dočetl až sem, ví, oč se asi jedná a taky proč.
Teď nakrátko zdánlivě odbočím. Opět si představte, že vesmír vůbec není mechanická záležitost beze smyslu vzniklá z velkého bumprásktřesku (viz článek ZDE:), ale že jde o obrovskou živou strukturu s vlastním Vědomím. Pochopitelně jistě na zcela jiné úrovni než je to lidské. Toto Vědomí usiluje o vývoj svého "těla" a všech jeho součástí stejně jako mentálně zdravý člověk, a tudíž vše, co se v něm odehrává, nemá destruktivní záměr, ale naopak konstruktivní - tvořivý. Zbytek vám snad docvakne během úvahy.
Tak a šup zpět. Opět si představte, že ke změně klimatu způsobené vnějšími vlivy (viz. předchozí odstavec) nedojde naráz, ale postupně. Právě přesně takovou rychlostí a intenzitou, aby se vše pro následný vývoj důležité mohlo adaptovat na probíhající změny. Jenže co se asi tak stane, když klima, které je člověkem uměle udržováno na úrovni, jež neodpovídá skutečným vnějším vlivům? Vše živé se bude pochopitelně přizpůsobovat svému životnímu okolí, tudíž začne být stále více a více pozadu oproti podmínkám, které by tu panovaly bez umělé modulace klimatu - jen na základě přirozených podnětů z vnějších vlivů. Ale protože nejde odstínit všechny vlivy působící z vnějšku, které jako celek působí v promyšlené harmonii, tak bude vše živé modulováno částečně přirozenými, avšak neúplnými informacemi a částečně uměle navozenými úpravou klimatu. Tím nutně musí docházet k disharmonii vývoje všeho živého. Čím složitější struktury závislé na ostatních, tím k větším disharmoniím vývoje organismů bude docházet. Že to asi nejvíce bude působit na člověka, je jasné.
Nemám vhodný grafický editor, tak omluvte zhoršenou kvalitu vizuálního zpracování, protože ke změnám nebude docházet lomeně a vývoj samotný nemusí jít po přímkách :-)


V levé polovině grafu je černě znázorněn vývoj klimatu (nikoliv jen teploty, ale jako celku), kterému se věrně přizpůsobují všechny živé organismy jak na úrovni fyzické, tak té energetickoinformační (viz. Petrův komentář). V roce X začaly na naši planetu působit vnější vlivy, které by změnily dosavadní směr (nebo rychlost) vývoje (rozuměno přizpůsobení) jak klimatu, tak všeho živého. Z důvodů, ke kterým se nyní nebudu vyjadřovat, se někdo rozhodl, že přicházející změny hlavně se týkající mentální části člověka (i probouzení některých dosud spících schopností?) nejsou vítány, a proto se přistoupilo k ovlivňování klimatu směrem, který tyto změny alespoň pozdrží co nejdéle, než se přijde na vhodná opatření. Tudíž od tohoto roku X, kdy by vývoj klimatu včetně všeho živého šel po fialové linii v grafu, je vývoj uměle udržován podle červené křivky. Jak ale z grafu vyplývá, s postupujícím časem vzniká čím dál větší rozdíl mezi uměle modulovaným klimatem a klimatem, které by tu bylo bez zásahu člověka (fialový přímka vs. červená).
Pochopitelně s přirozenou změnou klimatu by se postupně adaptovalo vše živé na planetě přesně podle Záměru Vědomí, jež vnější vlivy řídí (viz. odstavec se zdánlivým odbočením). Jenže čím větší je rozdíl mezi červenou a fialovou křivkou, tím větší je třeba vynakládat jak finanční, tak technologické i energetické prostředky na řízení klimatu a jednoho dne, který v grafu znázorňuje "okamžik neudržitelnosti" pomyslné kšandy prasknou. Těm, co mají představivost, není těžké popisovat, co to bude pro vše živé znamenat.
A teď už by nemělo být tak těžké si domyslet, proč může mnohým lidem připadat sluníčko, jež je pro nás hlavním zdrojem, řídícím modulátorem a transformátorem informací, kterými se řídí jak zemské klima, tak i vývoj všeho živého na všech úrovních, i při relativně příjemných teplotách nesnesitelné. Je tu totiž čím dál větší rozdíl mezi naším přizpůsobením se životnímu prostředí a komplexními informacemi, které proudí ze Slunce (a nejenom z něj). Vzniká tu disharmonie v přirozeném vývoji a té se Země bude a také tak činí, bránit.

Pokud jsem tuto celkem jednoduchou myšlenku napsal příliš složitě, pak se omlouvám a pokusím se to napravit jednoduchým připodobněním.
Představte si, že žijete uprostřed přírody. Vaše psychika i tělo se adaptuje na venkovní vlivy - teplo, mráz, slunce, déšť, ale i gravitaci, magnetické pole Země, radiační záření proniklé přes atmosféru atd. atd. To je případ přirozeného přizpůsobení na všechny informace(vlivy) a jejich výkyvy a střídání. 
A teď ten samý případ, jen s rozdílem, že budete žít uvnitř moderního izolovaného domu. Mnoho informací modulující vaše tělo i psychiku zůstane nezměněno - gravitace, radiační záření, magnetické pole, světlo, tma. Ovšem mnoho ostatních zmíněných, již na váš vývoj bude mít minimální vliv díky odstínění domem, který symbolizuje umělé ovlivňování klimatu. Když se pak někdy dostanete mimo ochranu domu, bude to do jisté míry pro vaše tělo i psychiku šok. Dům taky nebude stát věčně. Čím starší bude a čím větší výkyvy počasí, tím více vás bude stát udržení domu ve funkčním stavu. Toto však nelze donekonečna a jednoho dne dům stejně nakonec spadne. Buď stářím, nebo ho odfoukne tornádo. Snad se mi teď podařilo jednodušeji nastínit, co se mi motá hlavou.
Vše berte jen jako úvahu a teoretickou možnost.
Jen bych ještě k tomu v krátkosti dodal, že před dvěma roky (možná třemi - už nevím) jsem své okolí v dosahu cca 10-15km plně obsadil orgonity vlastní výroby na specifická předem vybraná místa. Do té doby každý rok byla naše vesnice párkrát vypláchnuta vodou, blesky práskaly do okolních stromů a párkrát do roka nějaké to krupobití - zkrátka jako kdekoliv jinde. Od té doby ani jedno extrémní počasí. Vždy nás to obejde. I lidi jsem o tom zaslechl si povídat, ale to víte, příčinu jsem si nechal pro sebe. Podle mne tyto orgonity mají schopnost jednak transformovat tzv. černý orgon, který dle výzkumů p. Wilhelma Reicha stojí za vznikem mnohých extrémů počasí (např. bouře), na tzv. bílý orgon. Ten je mimochodem možné i vidět nezaostřeným zrakem a má podobu stříbřitých jisker bláznivě se mihotajících prostorem. Za vznikem černého orgonu podle mne stojí i chování a skutky člověka, proto zdaleka ne všechny extrémy počasí je třeba brát jako záměrnou lidskou manipulaci klimatem, nýbrž jako snahu přírody o nastolení rovnováhy mezi energiemi. A druhou schopností orgonu vyplývající z té první je harmonizovat okolí a uvádět alespoň lokálně klima do podoby, která odpovídá vnějším přirozeným vlivům. I proto je nyní v našem okolí většinou o ždibec tepleji než u kus dál, což dříve nebývalo. A konec konců právě tato "změna" místního klimatu a naprostá absence extrémních výkyvů počasí mě dohnala k této možná absurdní hypotéze. Představte si, že...


Autor: MichaB
Vystavil: Mates

pátek 5. července 2013

Bachovy esence

Bachovy esence jsou přírodní doplňky stravy na bázi květů planých rostlin a pramenité vody. Esence pomáhají navátit a pečovat o rovnováhu emočních a fyzických sil, která souvisí s harmonií těla, mysli a duše. Počátkem 20. století anglický lékař Dr. Edward Bach objevil, že některé plané květiny, byliny nebo stromy mají pozitivní vliv na specifické pocity, emoční nerovnováhy nebo nedostatek vitality organismu. Vybral 38 základních rostlin a popsal jejich metodu sběru a zachování pozitivních sil. Z těchto 38 vybraných rostlin jsou vyvinuty základní esence. Esence podle originální receptury dr. Bacha, které jsou vyrobeny ve Francii společností Les Fleurs de Bach, jsou označeny certifikátem EcoCert a BIO kvality. 38 základních bachových esencí připravených v přísném souladu s originální recepturou Dr. Edwarda Bacha. 


Bachovy květové esence Les Fleurs de Bach se vyznačují:

 • Přírodní bio kvalita: vyrábíme jen přírodní produkty připravené z bachových květových esencí, které jsou z planých květů, sbíraných za plného květu, slunného dne a na místech kontrolovaných Ecocertem. 
 • Výroba bio bachových květových esencí Les Fleurs de Bach je autentická a certifikovaná.
 • Opravdová ruční práce: matečné tinktury jsou připravovány panem Gérardem Wolfem a týmem specielně vyškolených profesionálů přesně postupujících podle původní bachovy metody.

Rozdělení do 7 skupin podle emocí:

 1. Strach & nejistota
 2. Pochyby & nedostatek odvahy
 3. Nezájem
 4. Osamělost (ztráta komunikace a dialogu)
 5. Přecitlivělost & zranitelnost (vyjádření sebe sama)
 6. Smutek & zoufalství
 7. Přehnaná starostlivostV charakteristice jednotlivých esencí je na prvním místě uveden negativní stav a poté následuje pozitivní cíl.

I. STRACH & NEJISTOTA: k nalezení vnitřní pohody


Kejklířka skvrnitá (Mimulus, 20)
Bachova květová esence vhodná při pocitech strachu a hrůzy z již definovaných věcí (zvířata, zkoušky, bouřky, bolesti…) STRACH O SEBE. Koktání, červenání, tréma…
Kejklířka pomáhá zvládat strach ze známých příčin (např.: strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, strachu ze zvířat, zubaře, při trémě a další). Někteří dokonce ze strachu utíkají do nemoci. Mimulus dodá odvahu a sebedůvěru. Je vhodná při koktání, i po jeho blokaci a následně ze strachu návratu nemoci.
STRACH O SEBE

Osika obecná (Aspen, 2)
Bachova květová esence vhodná při nervozitě a obavách z něčeho nejasného, neblahé tušení či předtuchy.
NEZNÁMÝ STRACH. Astma, bulimie.
Esence Aspen je na strachy a obavy, úzkosti, které nelze pojmenovat a jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, že se něco stane, strachy se mohou i třást (jako lístečky osiky ve větru). Tato esence pomáhá i dětem a dospělým proti nočním můrám. Mnozí z těchto lidí mívají i potíže nervové a srdeční. Dr. Bach řekl: „Odbourávám strach tím, že pacient pochopí, že za ním stojí univerzální síla lásky, která nás přes všechny potíže vede do našeho nebeského domova.“
NEZNÁMÝ STRACH

Devaterník dvoubarvý (Rock Rose, 26) 
Bachova květová esence vhodná při pocitech velkého strachu, vyděšení a paniky z neznámého.
HRŮZA, NOČNÍ MŮRY – prodloužení stavů kejklířky a osiky – jinými slovy, jak strach známý tak i neznámý, pokud člověk cítí spíše skutečnou hrůzu, než-li prostý strach a úzkost. Pomočování dětí.
Devaterník je na panickou hrůzu (př.: po nehodě, při nebezpečí nebo po přestálém nebezpečí, při živelných pohromách, ale i na noční múry). Pomáhá od pocitu strnulého strachu a bezmocnosti. Tento stav bývá většinou krátký. Rock rose dává odvahu a duchapřítomnost. Z uvedených důvodů je tato esence významnou součástí krizové esence URGENCY/1.pomoci. Někdy je tato esence potřebná do zkouškových směsí.
HRŮZA, NOČNÍ MŮRY

Slivoň třešňová (Cherry Plum, 6) 
Bachova květová esence vhodná PŘI OBAVÁCH ZE ZTRÁTY SEBEKONTROLY. Nebo strach, že ublížíme sobě nebo jiným, že budeme výbušní, nezvládneme první pomoc při nehodě apod. Někdo mluví i o sebevraždě. Týká se to i lidí, kteří nezvládají vyhrocené situace: při nehodě druhého zpanikaří a nejsou schopni pomoci.
Slivoň pomáhá proti strachu ze ztráty sebekontroly. Lidé tohoto typu se bojí, že se zblázní nebo že udělají něco nepředloženého (např. někomu ublíží, spáchají sebevraždu apod.). Pomáhá proti hysterii, výbuchům zuřivosti, výbuchu křiku u dětí ….). Velmi prospívá lidem, kteří si stěžují, že slyší ze svého nitra hlasy apod. Tato esence dodává sebekontrolu, klidnou mysl, schopnost myslet a jednat racionálně.
PŘI OBAVÁCH ZTRÁTY SEBEKONTROLY

Pávie červená (Red Chestnut, 25) 
Bachova květová esence vhodná při přehnané obavě a velkých starostech o své blízké. ZNÁMÝ STRACH O DRUHÉ.
Pávie je na přehnanou obavu, že se někomu jinému stane něco hrozného. Strach, přehnaná starostlivost o druhé (př.: matka nemocného dítěte). Dr. Bach napsal: „Strach o někoho je nedoukem víry v Boha“. Tato esence dává schopnost pečovat o druhé se soucitem, ale bez úzkosti a s klidem.
ZNÁMÝ STRACH O DRUHÉ.

II. POCHYBY & NEDOSTATEK ODVAHY : Ztotožnění se s vlastním výběrem a odvaha jednat sám za sebe


Olověnec willmottův (Cerato, 5)
Bachova květová esence vhodná při pochybách ve vlastní úsudek a hledání názoru u druhých. Tento typ je schopen se rozhodnout, ale své rozhodnutí musí řešit se svým okolím.
Esence Olověnec je pro nerozhodné, kteří když se rozhodnou začnou ihned o svém rozhodnutí pochybovat. Málo nebo skoro vůbec nevěří svému vnitřnímu hlasu, mnozí nejsou schopni jít za svým cílem. Neustále hledají radu a potvrzení u druhých. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl. Tato esence zvyšuje důvěru ve vlastní úsudek a intuici. Podporuje snění a sny se nezapomínají.
NECHÁ SE OVLIVNIT A NAKONEC PŘIJDE NA TO, ŽE JEHO ROZHODNUTÍ BYLO SPRÁVNÉ.

Chmerek roční (Sclerantus, 28)
Bachova květová esence je vhodná při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání nálad. Tento typ lidí většinou ví, co od života chce, ale neví, jak to dostat.
Chmerek je esencí, která je vhodná pro nerozhodné, váhavé, zvláště když jde o dvojí volbu. Svojí nerozhodností mohou promrhat řadu příležitostí. Jejich mysl těká, v rozhovoru přeskakují z jednoho tématu na druhý. Rychle mění názory i nálady. Každou chvíli je bolí něco jiného. Chmerek dává rozhodnost a vyrovnanost, schopnost pohotového jednání. Pomáhá i při nevolnostech na cestách. (kinetózy, mořská nemoc). Vhodná pro maniodeprese.
NEROZHODNOST OHLEDNĚ JEDNODUCHÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Hořeček nahořklý (Gentian, 12)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech skleslosti, ztráty odvahy a melancholie.
Gentian je esencí na skepsi, sklíčenost, pochybovačnost a pesimismus. Lidé typu Gentian upadají do depresí, když se jim věci nedaří, jak by měly, když mají i malé nesnáze. Trpící si je vědom příčiny svého stavu. Je dobrým tonikem pro rekonvalescenty, protože jim dodá odvahu a optimistický pohled na jejich uzdravení. Může pomoci dětem, které odrazuje jejich školní práce. Gentian dává odvahu a sebedůvěru, dává pocit, že žádné překážky nejsou dost velké, že žádný úkol není namáhavý a nesnáze se překonají.
SKLESLOST A MELANCHOLIE PŘICHÁZÍ AŽ PŘI ZHORŠENÍ SITUACE.

Hlodaš evropský (Gorse, 13)
Bachova květová esence je vhodná při ztrátě naděje, při pocitech pesimismu a beznaděje. Výraznější verze hořečku. ČLOVĚK JIŽ ZTRATIL NADĚJI A MYSLÍ, že již nic nemá smysl a nijak se to nevyřeší.
Gorse je proti beznaději a naprostému zoufalství, na pocit: „Mě už nic nepomůže“. Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Pokud ještě nějakou léčbu zkusí, tak jen, aby vyhověl svým nejbližším a nevěří, že to bude mít smysl. Gorse dodává těmto lidem novou životní naději. Mnozí teprve po této esenci jsou ochotni přijmout léčení.
ČLOVĚK JIŽ ZTRATIL NADĚJI

Habr obecný (Hornbeam, 17)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech únavy (převážně mentální) a neschopnosti soustředit se na osobní potřeby. UNAVENI Z ÚKOLŮ, KTERÉ JE ČEKAJÍ. Jakmile začnou věci řešit, tak únava odchází. Lenost, odkládání věcí.
Habr je pro únavu či lenost (spíše mentální) – „pocit pondělního rána“. Takový člověk pochybuje, zda zvládne úkoly dne. Dlouho mu trvá, než začne s prací. Nicméně pak vše zvládne. Chybí mu elán a nadšení. Může pomoci i pilným studentům při přípravě na zkoušky. Habr navrací jasnou hlavu, vitalitu a živou radost.
UNAVENI Z ÚKOLŮ, KTERÉ JE ČEKAJÍ – únava pondělního rána

Sveřep větevnatý (Wild Oat, 36)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech nejistoty své vlastní životní cesty, bezcílnost a unuděnost. TITO LIDÉ SE UMÍ ROZHODNOUT, ALE NEZNAJÍ CÍL. A často jejich rozhodnutí není produktivní. Začínají stále nové věci bez rozmyslu. Pocit zbytečnosti a frustrace. Horečka, kterou nelze snížit.
Sveřep pomáhá učinit důležitá životní rozhodnutí lidem, kteří mají pocit, že se ocitli na životní křižovatce (př.: volba povolání a další). Mnozí se nechávají životem jen tak unášet, zkoušejí různá povolání. Tito lidé mají pocit nespokojenosti ve více směrech, nevědí co počít se svým životem. Tato esence jim pomůže jít cílevědomě za životním posláním.
 TITO LIDÉ SE UMÍ ROZHODNOUT, ALE NEZNAJÍ CÍL

III. NEZÁJEM: pomáhají navodit radost ze života


Plamének plotní (Clematis, 9)
Bachova květová esence je vhodná při ztrátě zájmu o své okolí, při útěku před realitou, snění za bílého dne. Mdloby, drogy, epilepsie. Určitým způsobem protiklad zimolezu, lidé sice mají v obou případech nedostatečný zájem o přítomnost. Ale Plamének žije budoucností. Svoji energii využívají na fantazírování a ne pro skutečný svět.
Clematis je esencí pro duchem nepřítomné. Pro ty, kteří žijí ve svém vlastním světě fantazie. Tito lidé mají potíže s koncentrací, raději se oddávají dennímu snění, často jsou ospalí. Nebývají skutečně šťastní a často sní o lepší budoucnosti. Nedělají však nic pro to, aby své sny uskutečnili. Mívají špatnou paměť na detaily. Clematis zlepšuje paměť a koncentraci. Proto se s úspěchem užívá i při učení a na zkoušky. Tato esence silně uzemňuje v přítomnosti – pomáhá probouzet ze mdlob. Je proto i součástí esence URGENCY – První pomoci.
ŽITÍ BUDOUCNOSTÍ

Zimolez kozí list (Honeysuckle, 16)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech nostalgie, marné touhy a žití minulostí.
Honeyskuckle je pro ty, kteří uvízli nostalgicky v minulosti (př.: zemře partner nebo blízký přítel a oni se stále v myšlenkách i při rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali. Tato esence pomáhá proti stesku po domově při přestěhování. Pomáhá dětem, kterým se stýská po rodičích, když jsou odloučené na táboře, v nemocnici apod., ale také po rozvodu. Honeysuckle dává schopnost žít v přítomnosti a bez lítosti a pomáhá pokročit v životě vpřed bez starostí z minulostí. U zvířátek při změně majitele nebo jeho úmrtí.
ŽITÍ MINULOSTÍ

Růže šípková (Wild Rose, 37)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie. Předčasný porod (slabé dítě). Únava, která těmto lidem nevadí, smířili se s ní a jsou apatičtí a věci nechávají plynout.
Růže je esencí na apatii, na úplnou rezignaci, vnitřní kapitulaci (z důvodu nemoci, příliš monotónního života, špatně zvoleného povolání apod.). Nestěžuje si, ale je natolik apatický, že se nesnaží změnit to, co ho trápí. Jsou nudnými společníky, mívají monotónní hlas. Velmi přijímají negativní lékařské prognózy, jsou-li nemocní. Někteří mají sebevražedné sklony. Esence dodá nový zájem o práci a okolní svět, pomůže najít zájem o život motivaci pro jeho pozitivní změnu. Pomáhá i dětem, které nechtěli na svět.
VNITŘNÍ REZIGNACE

Olivovník evropský (Olive, 23) 
Bachova květová esence je vhodná při pocitech vyčerpání, při nedostatku síly a potřeby psychické a fyzické podpory. (nemoc, náročné studium nebo i snášení velkého utrpení). Po porodu, pomáhá i s nespavostí. Protiklad habru – únava před, oliva – únava po.
Oliva je na naprosté fyzické i psychické vyčerpání. Je pro těžké rekonvalescenty nebo pro ty, kteří se dlouhodobě starají o těžce nemocné. Oliva obnovuje sílu, vitalitu a zájem o život. Umožňuje lidem tohoto typu snadněji rozpoznat varovné signály, aby se zbytečně nepřepínali.
PSYCHICKÉ I FYZICKÉ VYČERPÁNÍ

Jírovec maďal (White Chestnut, 35)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech stále se vracejících nevysvětlitelných myšlenek, kterých není možné se zbavit. Špatná koncentrace, žárlivost, obavy.
Jírovec pomůže zastavit koloběh nechtěných myšlenek a dohadů, které se odvíjejí, jako rozbitá gramofonová deska. Tento člověk se pak ve dne nemůže soustředit a v noci nemůže spát. White chestnut dává vnitřní klid, kontrolu nad myšlenkami a to často vede ke snadnějšímu vyřešení problémům.
NESCHOPNOST SE SOUSTŘEDIT

Poupě jírovce (Chestnut Bud, 7)
Bachova květová esence je vhodná při neschopnosti poučit se z chyb minulosti. Opakující se nemoci.
Pro ty, kteří se nedokážou poučit z chyb z minulosti a tím si brání pokročit vpřed – udělat v životě krok kupředu. Takový člověk se stále seznamuje s nevhodnými lidmi, setrvává v nevhodném zaměstnání. Lidé tohoto typu mívají periodicky se opakující nemoci, často se nevědomě uhodí, protože žijí mimo přítomnost. Dr. Bach k této esenci napsal: „Esence Chestnut Bud nám pomůže plně využívat každodenních zkušeností a vidět sebe a své chyby tak, jak je vidí druzí“. Pomáhá i jako pomocná terapie lidem, kteří potřebují překonat špatné návyky: kouření, drogy, alkoholismus ….
POUČENÍ SE Z CHYB MINULOSTI

Hořčice polní (Mustard, 21)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin. Deprese se objeví z ničeho nic a bez jasných příčin, lidé nedokážou popsat, co je trápí, často vyjmenovávají všechno dobré. Melancholie, premenstruační syndrom s depresí.
Hořčice pomáhá při náhlých depresích, které na člověka padnou z ničeho nic, jako mrak z čistého nebe – bez zjevného důvodu. Prostě přijdou a stejně bezdůvodně, jako přišly, tak odejdou. Hořčice navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír.
BEZNADĚJ, MELANCHOLIE BEZ JASNÝCH PŘÍČIN

IV. OSAMĚLOST : pomáhají podpořit komunikaci a dialog


Žebratka bahenní (Water Violet, 34)
Bachova květová esence je vhodná při rezervovanosti, vnitřním uzavření a zármutku. Většinou schopní lidé, kteří jsou šťastni sami se sebou a nevnucují se do soukromí druhých. Působí pyšně a nepřístupně. Bývají izolovaní. Můžou se objevit potíže se srdcem.

Netýkavka žláznatá (Impatiens, 18)
Bachova květová esence je vhodná při podráždění, nervozitě, napětí, netrpělivosti. Netýkavka je pro tip: rychlý, raději se vše udělá sám: „BUDE TO RYCHLEJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ“. Premenstruační nervozita.
Esence je na podrážděnost, nervozitu, popudlivost a rozrušení. Lidé tohoto typu rychle mluví, chodí, přemýšlí, pracují. Vadí jim pomalost spolupracovníků, proto si raději všechno udělají sami svým tempem. Tito lidé mohou mít výbuchy hněvu, které rychle pomíjejí. Impatiens zklidňuje, zvyšuje trpělivost, pomáhá i hyperaktivním a neposedným dětem. U těchto lidí se objevují i křeče.

Vřes obecný (Heather, 14)
Bachova květová esence je vhodná při posedlosti pouze svými problémy, mluvení stále o sobě a neustálé touze po společnosti. Časté migrény. Přehání své symptomy, bušivá bolest hlavy, játra, žlučník (záchvaty a otoky).
Vřes je pro ty, kteří jsou velice upovídaní, když se naskytne kdokoli, kdo je ochoten naslouchat vyprávění o jeho problémech. Jiného nepustí ke slovu, protože nikdo jiný je nezajímá. Mnozí z těchto lidí jsou hypochondry, kteří zveličují své problémy. Své problémy však neřeší, jen o nich mluví a mluví. Někdy si pořídí nemoc, aby se vyhnuli problémům. Mnozí z nich mají zvyk mluvit lidem zblízka do tváře (porušují intimní vzdálenost). Lidé se jim většinou vyhýbají. Vřes jim pomůže vcítit se do ostatních a naslouchat jim.

V. PŘECITLIVĚLOST A ZRANITELNOST :
pomáhají mít schopnost vyjádření se sebe sama


Řepík lékařský (Agrimony, 1)
Bachova květová esence je vhodná pro ty, kteří za usměvavou tváří ukrývají své problémy, skrývají trápení a utíkají k práci, alkoholu, drogám…
Agrimony je pro ty, kteří pod maskou bezstarostného veselí ukrývají žal a trápení. Tito lidé jsou neradi sami, jsou družní a společenští. V noci je mohou trápit neklidné myšlenky. Někteří lidé typu Agrimony uvolňují své vnitřní napětí pomocí alkoholu, drog nebo se uklidňují přejídáním.
Esence pomůže k uvolnění vnitřního napětí, pochopení relativity problémů, k nalezení radosti. Pomáhá se otevřít navenek, vyjádřit se a tím se uzdravit.

Zeměžluč lékařská (Centaury, 4)
Bachova květová esence je vhodná pro ty, co neumějí říci ne, neumí požádat o pomoc a podřizují se jiným.
Esence pomáhá lidem, kteří ze slabosti a slabé vůle nedovedou říci NE. Často se nechávají ostatními využívat, bývají v podřízeném postavení, někteří se nechají přímo zotročit. Často jim pak bává líto, že zmrhali vlastní životní cíle a poslání. Esence těmto lidem pomůže, aby dokázali vyjádřit a bránit své vlastní názory a potřeby. Pomůže jim jít vlastní cestou bez omezování jinými lidmi nebo jejich názory.

Ořešák královský (Walnut, 33)
Bachova květová esence je vhodná pro ty, kteří mají strach a nejsou schopni se vyrovnat se změnou a novou situací. Chrání před nechtěnými vnějšími vlivy. Staré zvyky, návyky nebo při výrazných změnách (prořezávání zoubků, nově do školy, odchod do důchodu, přechod do menopauzy).
Walnut pomáhá zvládat změny a vnější vlivy. Usnadní adaptaci na nové zaměstnání, na odchod do důchodu, změnu bydliště apod. Esence pomáhá zbavit se návyků, pomáhá k odpoutání od starých vazeb a omezení, k odpoutání i umírajících. Dává sílu odolávat vlivům okolí, aby se člověk nedal odradit od svých cílů, aby se nedal spoutat společenskými, rodinnými a podobnými pouty. Pomáhá odolávat svodům (př.: u puberťáků chrání před kouřením, drogami aj.).
Walnut je vhodnou ochrannou esencí pro terapeuty, kteří pracují s klienty s emočními problémy.

Cesmína ostrolistá (Holly, 15)
Bachova květová esence je vhodná při častých návalech žárlivosti, hněvu, podezíravosti a nedůvěře. Pomstychtivost, bulimie.
Esence je na vztek, který přechází v nenávist, žárlivost, závist a zášť. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého
Sourozence. Cesmína pomáhá proměnit negativní emoce na všeobjímající láskou. Pomáhá dětem při záchvatech negativních nálad. Dr. Bach o cesmíně napsal:“Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou“.

VI. SMUTEK A ZOUFALSTVÍ : pomáhají znovu najít pohodu, štěstí a smysl života


Modřín opadavý (Larch, 19)
Bachova květová esence je vhodná při ztrátě sebedůvěry a pocitech méněcennosti. Akné. Já to nezvládnu, tak se o to raději ani nepokusím.
Modřín pomáhá zvládat nedostatečné sebevědomí, mindráky. Předem očekávaný neúspěch. Tato esence pomáhá získat sebedůvěru před zkouškami, před pohovorem s budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Modřín dodává vědomí vlastních kvalit a schopnost nechat se vést svým vyšším JÁ. Vhodná i pro pány s při problémech s potencí.
NÍZKÉ SEBEVĚDOMÍ

Borovice lesní (Pine, 24)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech viny i za druhé, časté výčitky svědomí, potřeba perfekcionalismu. Velice pečlivý, ale většinou jsou se sebou nespokojení, stále se omlouvají.
Borovice je na pocity viny, sebevýčitky, nedostatek sebelásky. Tito lidé stále nejsou sami se sebou spokojeno (např.: děti autoritativních rodičů). Někteří tito lidé se stále za něco omlouvají, sami sobě něco vyčítají. Velmi časté je tu vědomé nebo nevědomé sebetrestání. Borovice pomáhá sebepřijetí bez výčitek. Dává schopnost přejít od pasivity se sebeobviňováním k aktivní zodpovědnosti. Dr. Bach napsal: „Sebemenší náznak odsuzování sebe či druhých znamená odsuzování Vesmírného tvoření lásky a omezuje naši moc umožnit vesmírné lásce, aby skrze nás proudila do ostatních.“
VÝČITKY I ZA DRUHÉ

Jilm štíhlý (Elm, 11)
Bachova květová esence je vhodná pro talentované lidi, s velkou vyčerpávající zodpovědností, při pocitech další nezvladatelnosti. Přepadají je pochybnosti v období, kdy si toho naberou moc a začínají nestíhat.
Elm je na přechodný stav únavy z přepracování nebo při přerostlé zodpovědnosti u lidí, kteří jsou zpravidla velice schopní a výkonní. Pomáhá při pocitech zavalení prací, při pocitech, že nestačíme držet krok s událostmi. Přechodně se cítí slabě a vysíleně. Elm těmto lidem navrátí pocit sebevědomí a síly. Učí je nenabírat si více práce, než zvládnou a aby byli schopni věnovat se i svým vlastním potřebám. Tlumí přehnaný pocit odpovědnosti a dává pocit, že vše zvládneme.
ŽIVOTABUDIČ

Kaštanovník jedlý (Sweet Chestnut, 30)
Bachova květová esence je vhodná při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do kouta". „Už se to nemůže nebo nejde zlepšit“ nebo při ztrátě někoho blízkého.
Kaštanovník je vhodný při extrémní mentální úzkosti, na naprostou beznaděj, kdy člověk má pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světélko na konci tunelu. Lidé, kteří potřebují tuto esenci mívají velmi těžké deprese, pocit osamění a naprosté beznaděje, cítí se být na pokraji zhroucení. Nechtějí však páchat sebevraždu. Kaštanovník pomáhá osvobodit se z beznaděje, i když se vnější okolnosti nezměnily, mohou jim nyní čelit s optimismem a klidnou myslí. Tato esence může pomoci rozhodnout se ve vývoji (např.: vymanit se z mnohaletého nesnesitelného partnerství). Esence může pomoci těm, kteří se domnívají, že je Bůh opustil, navrací důvěru v Boha. U těchto lidí se stává, že své obavy skrývají.
MENTÁLNÍ ÚZKOST

Snědek chocholikatý (Star of Bethlehem, 29)
Bachova květová esence je vhodná po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní zmatenosti. Při ztrátách nebo šoku i staršího původu.
Tato esence pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat – ať se jedná o mentální nebo fyzické. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala i když ideální je použití esence ihned po traumatu (nehody, rozvod rodičů, špatná zpráva a další). Esence velmi účinně tiší i zármutek pozůstalých při úmrtí někoho blízkého.
DUŠEVNÍ NEBO FYZICKÝ ŠOK I STARŠÍHO PŮVODU

Vrba bílá (Willow, 38)
Bachova květová esence je vhodná při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních. Za všechny svoje nezdary viní ostatní.
Willow je esencí pro zatrpklé, zahořklé, ukřivděné. Tito lidé mají pocit, že jsou obětí osudu někoho jiného. Ostatní za to kritizují a napadají. Nepřejí druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. Často to bývají deprimovaní morousi, kteří kolem sebe šíří pesimismus. Vrba dodá životní optimismus, schopnost odpouštět a zapomenout na minulé nespravedlnosti, dodá odpovědnost a konstruktivní myšlení.
ZA VŠE MŮŽOU OSTATNÍ

Dub letní (Oak, 22)
Bachova květová esence je vhodná při malomyslnosti, zoufalství, depresi, přepracovanosti, dlouhodobém napětí, sklíčenosti, vyčerpanosti. Podobný jilmu, ale nevzdává se!!! Pomáhá vidět potřebu odpočinku.
Dub je určen pro silné a vytrvalé jedince, kteří přehlížejí svoji únavu, nemoci a strasti. Přepínají své síly, cítí se nepostradatelní, často jsou workoholiky. I při nemoci a vyčerpání běží a nedopřejí si odpočinku. Tito lidé potřebují dub, když ztrácejí vnitřní sílu a cítí únavu, eventuálně se hroutí. Tato esence jim navrací odolnost a sílu proti stresu. Přitom však je učí nepřepínat své síly a dopřát si odpočinku, když je to zapotřebí.
VYČERPÁN NEBO NEMOCEN, ALE NEVZDÁVÁ SE

Jabloň lesní (Crab Apple, 10)
Bachova květová esence je vhodná při pocitech neustálého nepořádku, nečistoty, špatných představ o sobě, svého vzhledu. . . .
Plané jablko je čistící esencí – čistí tělo i duši. Je vhodnou esencí pro lidi posedlé čistotou, pořádkem a detaily (puntičkáři) nebo pro ty, kteří si ošklivý vlastní tělo. Crab Apple se indikuje i lidem s alergiemi, ekzémy, astmatem apod. U kožních problémů lze použít i zevní roztok. (několik kapek do vody) nebo jako obklad či do koupele (10 kapek).
ČISTÍCÍ ESENCE

VII. PŘEHNANÁ STAROSTLIVOST : pomáhají být otevřený k ostatním


Čekanka obecná (Chicory, 8)
Bachova květová esence je vhodná při sebelítosti, panovačnosti, při vyžadování vlastní pozornosti, při citovém vydírání.
Čekanka je vhodná pro ty, kteří se přehnaně starají o druhé ve snaze si je připoutat a vlastnit je. Nevděk v nich pak vyvolává sebelítost, pláč … Tito lidé mívají velmi silnou vůli a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich hodnotám, často se pletou do cizích věcí, sekýrují apod. Je to úžasná esence pro děti, které vyžadují neustálou pozornost rodičů a nedovedou se od nich odpoutat (př.: první školní den – jak v MŠ tak i do ZŠ).
Tato esence pomáhá ke skutečné nesobecké lásce, učí dávat bez očekávání protihodnoty. Působením esence jsou tito lidé schopni „vysvobodit“ své blízké tak, aby mohli žít svůj vlastní život.
POMÁHAJÍ, ALE ČEKAJÍ VDĚK

Sporýš lékařský (Vervain, 31)
Bachova květová esence je vhodná při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit svět. Svou energii vyčerpává na změnu druhých.
Sporýš je na přílišné nadšení až fanatismus – člověk tohoto typu chce předělat svět k obrazu svému a jiné vehementně přesvědčuje pro své myšlenky. Tím ztrácí spoustu energie, kterou do svého přesvědčování vkládají. Nadměrné množství energie vynakládají do všeho, do čeho se pustí a často se tím přepínají. Berou si na sebe příliš mnoho úkolů. Tito lidé mají velké ideály, pro které jsou ochotni se obětovat. Bývají podráždění, frustrovaní, ztuhlí. Sporýš pomáhá k uvědomění, že každý člověk chce jít svou vlastní cestou a není třeba nikomu nic vnucovat.
PRAVDU MÁM JENOM JÁ

Réva vinná (Vine, 32) 
Bachova květová esence je vhodná při přehnané dominanci, násilnických sklonech a přehnaných požadavcích. Nekritizují názory a chování jiných, ale ignorují! Prosazují spíše silou než přesvědčováním.
Člověk typu vinné révy chce ostatním velet, často je tyranem a despotou (bývá na delší užívání). Tito lidé se domnívají, že vědí vše nejlépe a ostatní ponižují. Neberou na vědomí přání a názory druhých a chtějí naprostou poslušnost. Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých, aby mohli bát moudrými milujícími rodiči, učiteli, šéfy….. Někdy potřebují vinnou révu i děti, které šikanují spolužáky nebo se pokouší velet rodičům.
SVÉ NÁZORY PROSAZUJE SILOU

Buk lesní (Beech, 3)
Bachova květová esence je vhodná při přílišné kritice a netoleranci k ostatním, odsuzování a aroganci. Mají velice rádi pořádek a přesnost – nejen u sebe, ale očekávají to u druhých a nejsou schopni pochopit nepřesnost a nepečlivost druhých.
Buk lesní je vhodnou esencí pro ty, kteří neustále kritizují, netolerují chyby ostatních nebo jsou arogantní. Tito lidé mohou mít i pocit vlastní nadřazenosti, myslí si, že jen oni mají pravdu. Tato esence dopřeje pochopit a být tolerantními. Dr. Bach k této esenci řekl: „To málo, co můžeme vědět a vidět, jsou jen malé fragmenty z Velkého Plánu všech věcí, proto nemůžeme z hlediska našich malinkých znalostí chápat, jak VELKÝ PLÁN pracuje“.
VELICE PEČLIVÝ, ALE OČEKÁVAJÍ TO I U DRUHÝCH

Pramenitá voda (Rock Water, 27)
Bachova květová esence je vhodná při kladení na sebe přehnaných požadavků, puntičkářství a při neschopnosti flexibility. On má vždy pravdu a zabývá se sám sebou.
Pro přísně pedantické (až asketické) vůči sobě i jiným. Lidé tohoto typu jsou často dogmatičtí, nespokojení a zklamaní i sami sebou (často tuhá páteř, klouby). Usilují o dokonalost a touží být příkladem pro druhé. Často se přepracovávají a kladou na sebe vysoké požadavky. Pramenitá voda pomůže těmto lidem se uvolnit od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, pomůže jim k větší pružnosti a přizpůsobivosti – k vnitřní svobodě.
VELICE PEČLIVÝ, AŽ ASKETIČTÍ


Více zde: http://www.bioletnany.cz/bio-bachovky/zakladni-bachovy-kvetove-esence/

*Forma textu mírně upravena (obsah nikoli)

Zdroj: Probuzení
Vystavil: Mates